ЧквтIу Микаэль дангIадрийыз амш АААК ахабарргарта портал ауи зыйачIва мчыта йкIкIуз абаза уысагIв йгIайыквчважвитI.

ЧкIала Георгий

ЧквтIу Микаэль уыс щарда рпны дапхъагылагIвын: Къарча-Черкес йауата зымгIва йрапхъата Москва йтагылу Горький йыхьыз зхъу а-Литература институт йыцIалта йгIалгаз ауи йакIвпI; ауи йакIвпI Черкесия агIвгIвчва дрыуата «Литература газет» апны йапхъахауата зуыса гIанырцIаз; абаза гIвгIвчва дрыуата ауи зымгIва рапхъа акъраль акъала хъада агIвырагIацIщтыртаква рпны йатакIыз йкнигаква гIацIищттI; йапхъахауата абаза бызшвала уысала йгIву ароман алазцIаз, йапхъахуз аверлибрква (хвитта йгIву, ауысара йацIасу цIыхъваквшвара змам ауыса квпшыра – аредакция ррытаразга) разкIкIра, йапхъахуз асонетква ркнига гIацIызщтызгьи ауи йакIвпI… Ауи абаза уысара дгIалапан датшата йчпатI.

«Ащхъа апны йгIарауыз ашва»

ЧквтIу Микаэль асквш 1938 май а 3 агIан Къарча-Черкес, МалоабазинскI кыт апны дйытI. Йапхъахуз йчIвырхъаква атипуа даналага йани йаби гыларгвыгв (асаби йпычIву чIвырхъа ъайчпаз ахъазла йакIвдыршауа ауагIа йырцIасу агвыргъьахъв. Асаби йпахь йапшым анхага мачваква айшва йыквырцIитIта ауат рыуа закI гIалидрыхитI; дандухара йъачIвагIахуш ауи йгIалихыз апкъыгIва йапщылазлушта йырпхьадзитI – аредакция ррытаразга) йзырчпатI, Микаэльхвыцгьи къарандаш гIалихтI.

Микаэль йан йшгIалгвалашвахуазла, ауи дхвыцта апахь апны швъабгъьыкI гIайаузарквын атдзы дгIаххылхуан, арымдзахвыц йыквицIун йаргьи ауи апахь щамхъаша дгылуанта – «Таб-таб-табджьи, таб-таб-табджьи» – йхIвауа йымачв асатырквала йынкъвыйыжьуан. КIара гIазнымцIуаз асаби чважваща уыса макъым ацIан. Зны йара Микаэль ауи йсаби хъвмарща аунашва йуысакI апны йгIайхIвахтI:

ЙгIасалхIвхитI сан: санцIайыз агIан
ШвъабгъьыкI гIасауырквын ауи
Сапхьун сылачкIвынква къагIауа:
«Таб-таб-табджьи, таб-таб-табджьи…»

Йапхъахуз агIвкласск Микаэль МалоабазинскI апхьарта дцатI. ЙынцIрала йгвы дгIатахатI ауи йарыпхьагIв Сабо Ян Ян йпа. Ауи ансимшы йраргваныз акыт дгIатыцIуанта велосипедла дгIайуан, аква данакIрыз апхьарта йашIачпаз апещкI апны дгIанхалун. Микаэль бзи йбун ауаъа дйызцата ачвамза йгIанарылашаруз апещ апны Пушкин йлокIква дшгIарыпхьуз даздзыргIвырныс. Ян Ян йпа йакIвпI ауи арат асатырквагьи ззынайырхаз:

ГIвынгIважвипщба –
сапшитI аресквш,
сапшитI аресквш-напа…
Анапа аквтабырг
йгIалгылгIитI –
кIартIофмзакI гIакIкIитI.
Анур кIьазызчкIвын
йарылашаритI…
ЙназбитI алактагвапа…
Астол…
Апхъагаква…
Акъарандашква…
АдафтарчIыхвква збитI…

Йбзазара шабгаз йгвы йтата йнайгтI ауи дсабита аобласт агIвгIвчва радкIылара знапIыцIаз агвхъауа уысагIв ГIашокъва ХIвсин дшйынйаз. Ауи ъаншаз ЧквтIургIа асквш 1950 агIан йъайтыпахыз ЙынджьыгьчкIвын кыт (ужвы Абаза район йаквту – аредакция ррытаразга) апны акIвпI. АуысагIв ауаъа йцбахауа акласс апхьагIвкI кIара шйыгIвуа ахабар анигIа уыста йкIын акъала дгIатыцIын ауи дйабадырныс дгIайтI, согIакI ъанызгьи гIайыйттI. УацIыхъвангьи ГIашокъва ХIвсин дызхъпшылуаз ачкIвын йуысква дрызцIгIалун, йдахIвраква драйгвыргъьун, ауатла дйайхIвахIвуата асальамшвъаква йзыйыгIвуан.

Йцбахуз акласс амщтахь Микаэль апхьарта ныйжьын уаса йхчауа далагатI. Дызцыз, ауи агIан лыгажвдзазшва йбуз ауасахчаква йырхIвахуата ауи локI, хабарыжв, турых щарда йгIатI, ауат адафтарква йырницIун. Ауасахчаква йгIархъикIгIан ауи йаргьи ауагIа руарадыжвква бзи йбатI, ауасаква ахIвырта апны данрыцыз ауат йхIвалун. Агвла къвашква (ауасаква ъаркIуа – аредакция арытаразга) йрыквыз ауасахчаква ахIбачва Микаэль йыхъаз – «Ари ашвачкIвын абагIашвау?» – хIва йангIарцIгIарыз ауахьауатгьи йымшыркъвауа – «Абанаъа, ащхъаква рпны», – рхIвун. Сквшбзидздза анахъыцIхра Микаэль урышв бызшвала йгIацIцIыз йкнигакI йара ауаса – «Ащхъа апны йгIарауыз ашва» – хIва ахьицIуштI, ауаъа йанылыз йуысакI апынгьи йхъа ахъаз араса йгIвуаштI:

Зынзамызагьи схъа збахуан са ашвата –
Ауасахчаква йгIарауыз ащхъа апны.

Йара ауи азаман йаквшвауата Микаэль хвыц рхIвыс зны адзхъа йанйырца йара-йара уысазшва сатырквакI йымхъалацIатI.

«Ауат йапхъахуз суыса сатырква урышв бызшвапI йызлаласцIаз. Йджьащахъву ачIвыйа? Ауаъа йнанаркIыта сынцIра шабгаз урышв бызшвала уысакIгьи гьсымгIвытI», – йгIайгвалашвахуан Микаэль ХIаджьы йпа.

«Амаль амамкIва Литинститут днахвра атахъыпI!»

СквшыкI анцIы Микаэль апхьарта дгIахъынхIвыхитIта быжькласскI дгIарылгитI, уацIыхъван ауи аобласт уагIахъа апхьарта-интернат дырщтийитI. Акъала дантанага ауи абаза газет аредакция щарда дцалун.

«Зынгьи йгьсхъаштылуашым ауаъа Джьгватан Къальи (абаза литература аклассикква йрыуа заджву – аредакция ррытаразга) дгвыргъьауа дшгIаспыллуз, – йгIайгвалашвахлун Микаэль ХIаджьы йпа ауи агIамта. – Ауи швабыж дсыдгIапсалтI. Асквш 1954 агIан йжвабахуз акласс сапхьауата агазет апны йапхъахауата суысакI гIанырцIатI. <…> Ауи закIыта саргвышхван! Абарауаса ауи амгIва сыквгылтI».

ХымызкI анагIвс агазет зынла Микаэль йыгIвуысакI гIаншвалтI, уацIыхъван ужвыгьи, ужвыгьи…

Ауаса асквш 1955 апхьарта дангIалга ЧквтIу Микаэль Москва дызцаз Литература институт дыцIалырныс гьакIвым – ауи аъатагьи ауи агIан йгьйымдыруазтI, дыцIалра ъайтахъыз зыхьыз гуз ГИТИС (Атеатр азъазара акъральыгIва институт – аредакция ррытаразга) акIвпI.

«Аинтернат апны хIара аобласт акытква зымгIва йгIархъыкIвшауамца аспектакльква гIазырбуз драмкружок бзикI хIыман, саргьи ауат рщарда рпны атурасы хъадаквала сгIахъвмаруан, – ГИТИС згIалихыз йхIвахуан Микаэль ХIаджьы йпа. – АрыпхьагIвчвагьи сара сымартистхакIва йгьрымуазтI».

Алхра турква йрыуата агIвба бзита дыркIылсызтIхIва йхпахуз апны дгIахьындрышвттI. Йара Микаэль йшихIвахуазла, швхIаусыгIвата йгIайархIвыз урышвла цкьата дъамчважвуз акIвын.

Москва дгIатыцIын Микаэль райша Ставрополь дцатI, акъральыгIва педагогика институт аистория-филология хъвшара йшвъаква ритырныс дахадзатI, архъвыхраква дахIврала йкIын дыцIалтI. Ауаъа ауи уысагIвчва шIа гвыпкI дрыднагалитIта ауат дрыц акрай апны йгIацIцIуаз «Молодой ленинец» газет апны Литература институт йгIалгаз Гнеушев Владимир йгIанйыршаз алитература адкIылара алачIвараква дцалитI. Ауаса Ставрополь апны Микаэль сквшыкI акIвпI дъадзапхьаз: Гнеушев дабзихIвагIвхата гIацIцIуаштI – СССР агIвгIвчва радкIылара акрай хъвшара знапIыцIаз Туренская Валентина ЧквтIу Микаэль Литература институт днарахвырныс ахIвара швъа рзылыгIвтI.

Асквш 1956 агIапын ауи ауаъа йуысаква йщтитI, апхын йара йгIайачважварныс Москва дызшIырттI.

Аинститут апны арыпхьагIвта йынхуз Коваленков Александр абаза уысагIв шIа данйачважва дигвапхатI. «Ауыс згвы аквкIта йадгылуа дщхъагIв чкIвынпI; зынла йубитI ауысара ачIвец шйылу; Пушкини Лермонтови р-КIавкIаз бзи йбитI. Толстой Левнадзара дйыпхьатI! Джьащахъвата «ХIаджьмурат» даквчважвун. ЗакI гIайылцIуашшва йызбитI», – йгIвытI ауи айчважвара амщтахь.

ЧквтIу Микаэль йуысаква йырпшуаз ауысагIв Щипачев Степан йажва рыцIагьи йшIгъвычвын – рецензия атарала ауи «Амаль амамкIва Литинститут днахвра атахъыпI!» – хIва йгIвытI.

Абарауаса ЧквтIу Микаэль аршIыйара анкъвакъвра йалалыз ауагIа хынзыкьыгIв йрыуата ауи йгIакIылсырныс зынасып йгIанакIыз а-116-гIв, архъвыхраква рымщтахьгьи аинститут йнарахвыз а-30-гIв дрылашватI. ДукI йнамихуата «Литература газет» апны Щеглов Лев йатайкIыз ауи йуыса «Бзибара» гIаншвалтI.

Аинститут апны астудентква адуней литератури акультури ртурых ддырдыруа, ауысара азъазара тшазырбжьауа йахъазымкIва датшагьи рдырракви рдунейпшыщи ауацIызхуаш щарда рауан. Ауат Пушкин йыхьыз зхъу атеатр рстудент билетквала йнашыл йауанта ауаъа йгьгIагIвнымшвтуазтI. Апщашаквала ауат ажва гвацчпа йазъазаз агIвычIвгIвыс дуква йрынйалун.

«Анйараква швабыж йджьащахъван, – йгIайгвалашвахуан ЧквтIу Микаэль. – Ауи атшын швхIаусыгIвакIла апхьара йаъамыз астуденткванадзара ауаъа йнамиуата йгьгIанырымжьуазтI! Джьащахъвани щта урыздзыргIвырныс [агIвгIвчви ауысагIвчви] Шолохов, Твардовский, Эренбург, Иванов Всеволод, Паустовский, Чирков Борис, Липкин Семен датшагьи щардагIвы-щардагIвы! Ауат аршIыйара йазынархаз гвы хътIыла айчважваран, даргьи аинститут астудент щарда гIарыликIгIауата йаъан, йынцIрала йгвы йгIатахауа лашаракI гIадыршIыхун!»

ДстудентыркIвата асквш 1958 агIан ЧквтIу Микаэль йуысаква йапхъахуз разкIкIра «Апхьарца гIасахвитI» (апхьарца – уагIахъа макъым амапсымапI – аредакция ррытаразга) гIацIищттI. Асквш 1961 агIан йгIвбахуз йазкIкIра «Йынджьыгь амакъымква» агIацIцIри аинститут йгIалгари аквшватI. Ауи асквш Микаэль йыхъазла йнасыпру агIаншараквала йырчвын: ауи унагIвара далалтI, пагьи дйаутI.

Ауысара апны йгIалкIкIгIауата зхъатачIв хатI зму

ЧквтIу Микаэль йапхъахуз йкнигаква йгIадырбатI абаза литература ауысара датшата йапшуа гIвычIвгIвыскI дшгIалалыз. АлитературадырыгIвчва гвы арттI Микаэль йуысаква ауат асквшква рагIан йгIаншуз алитература гIвыраква йрыламыз алкIгIараква шрылубгIуз. «Ауи апшта, ауыса «Зальым» (хъацIа хьзыпI – аредакция ррытаразга) ауи азаман ахъазла йаущтта йгIвыпI, амакъым хвитта тшапсахитI, ауысагIв ачаква рбжьы ашIырпшыраква йангIалуата йгIайрысабапитI; «Раиса» уыса асатырква рыурала йъацапшым, ауат рцIыхъва аквыршваща йара-йара йгIаншазшва йъану, йбзу, жьыхь злу ахIваща – аратква зымгIва аналалра закIгьи йамщахIауа абаза ажва шхIвачвауа уылаухIвитI», – йгIвитI афилология наукаква рдоктор ЧкIала Петр. Йара ауи ЧквтIу Микаэль йуыса «Уыщымта бзита, скыт!» апсабара йазынарху алирика апынгьи, йара 1950-хуз асквшква рагIан ауагIахъа уысара шабгу апынгьи йагъьу гIвырата йпхьадзитI.

Ари архъвыхыгIв йшипхьадзауала, 60-хуз асквшква рагIан абаза уысара апны псахра щарда ншатI, ауи ауыс апны залацIара рыцIа йдуугьи Микаэль йакIвпI.

«Ауи азаман агIан хIышта йауата йгIвуаз заджвы йпынгьи Микаэль йпны апшта ауысаква рымч гьуылаухIвум, ауат асквшква рагIан рыцIа уысара хIаракIы злата йгIацIцIыз ауи йазкIкIраква «Агвы амшгIвыри» «Абаза тшыгIвкви» ракIвпI», – йпхьадзитI ЧкIала Петр.

ЙгIалхIкIгIапI асквшква 1964-1965 рагIан Москва агIвырагIацIщтыртаква ЧквтIу Микаэль йуысаква ргIвазкIкIракI урышв бызшвала йшгIацIырщтызгьи – ауи апш чIахI ауаъадза абаза уысагIвкIгьи йгьиквнадмыргасызтI.

ЧквтIу Микаэль шIыцрата йгIалайгаз йрыуапI асатира уысара. Ауи ахIаль Паперный Зиновий (совет йгьи Россия литература цIбацIбагIв – аредакция ррытаразга) йажваквала йгIарба йауаштI: «зща гIадыршыта зтара йтырцаз алирика».

Ауаса ауи «ащагIашра» ауысагIв йыхъвда мчыта йгIасхтI. Апартия чыннкъвгагIвчва Микаэль йгIвыраква рпны «совет ргIапсра ацIахъызтшуа» гIараутI. Ауи агIан апартия акрайком йапхъахуз секретарта йгылаз Горбачев Михаил (уацIыхъван КПСС а-Квта Комитет йа-Генеральна секретархаз, СССР апны йапхъахуз йгьи йцIыхъвахуз йа-Президентхаз – аредакция ррытаразга) йхъатала ауыс дангIалал акIвпI зымгIва анщаквчIва.

Абаза йгьи апсуа культура апны йалацIара

АршIыйара дъадзалаз асквшква руацIа ЧквтIу Микаэль абаза бызшвала 14 уыса азкIкIракIи ановеллаквали ахабарыжвквали йалу книгакIи, апсуа бызшвала 3 азкIкIракI, урышв бызшвала йатаркIыз йуысаква йразкIкIратагьи 8 гIацIищттI.

Ауат ракIвымкIвагьи ауи йымапI гIвбызшвакIла йалу агIацIщтраква: «Асонетква» – абаза йгьи апсуа бызшвала, «Сара с-Апсны» (эссе, астатйакви ауысакви) – урышв йгьи апсуа бызшвала. Асквш 2011 агIан хвтомкI йнадзауата йгIвыраква разкIкIра гIацIцIтI. Ауи акIвпIта, абаза литераторква рпны Микаэль йаъара кIара гIацIызщтыз дгьаъам. «Абаза гIвгIвчва» зхьзу абио-библиография хабаразкIкIра апны ауысагIв йалкIгIара айшыста йгьи йнархъата араса йгIарбапI: «Ауысара апны йгIалкIкIгIауата зхъатачIв хатI зму заджв йакIвпI».

Абаза йгьи апсуа бызшвала йгIву асонетква разкIкIра ахъазла ЧквтIу Микаэль асквш 1998 агIан Гулиа ДырмытI йыхьыз зхъу ахча согIа гIайырттI. Ауи апхъала, асквш 1992 агIан ауи «Къарча-Черкес ауагIа руысагIв» йгьи «Апсны Республика апны гIатгара зму акультура анхагIвы» чIахIра хьызква гIайквнадыргатI. Абари апш хвы аквырцIатI абаза йгьи апсуа культура апны Микаэль йалацIара.

ЧквтIу Микаэль Литература институт дапхьауата Гогуа Александри АмкIваб Владимири данрабадыр йгIашIарышвта Апсны багъьата дапщылан. Апсуа чкIвынчви йари ранбжьагIвра аршIыйара апны ацынхара гIалцIтI. Абаза уысагIв КIавкIаз ухъыста йбзазауа йайщчваква бзибара ду рзыйкIтI.

Ауи Апсны щарда дцалун, ауаъа йыщайдзаквагьи гIайаутI, йцIыхъвахуз асквшквагьи йгIвыраква мачвы анрыцIайцIуз йабаза тдзахьыз апсыуа гIвыщагьи ацицIун – ЧхвотIуа. Ауи абаза йгьи апсыуа литераторква, акультури анауки рынхагIвчва рабадырри рацынхари магIын ду амата йбун йаргьи КIавкIаз ащхъа йагIвнашаз, ауаса зтурыхли зыбызшвали зкультурали йапщылу ауагIахъа йара гIвыракI ацрымазларныс йгвалан.

Йхвиту ауысагIв

ЧквтIу Микаэль йынхара бзазара йгIацIанакIитI ауи апхьара дангIайх амщтахь аобласт аунашвачпагIвчва дъарщтийыз Къарча-Черкес къральыгIва пединститут апны дъадзанхаз асквшыкI, абаза газет аредакция апны дъадзанхаз агIвысквша, агIвырагIацIщтырта апны дъадзанхаз а 18 сквша. ДынхатI ауи аобласт агIвгIвчва радкIылара апынгьи анаука-рхъвыхырта институт апынгьи.

Ауаса асквш 80-ква рцIыхъваква йгIашIарышвта ауи нхартакIгьи тшадйымкIылхуата литература дадынхалгIвацун, йара йшихIвуз апшта – «йхвиту дуысагIвхатI». Ауи йашвхIаусыгIвакIхаз йайрышра акIвхарныс ауаштI. Абаза гIвыра йапщылу йамгIануысызлакI апынгьи ауи йара йпшыща йыман: литературазтI, литература цIбацIбаразтI, абаза бызшва атамамгIвыща акIвызтI, абаза газет хъвдаквцIарата йынкъвнагара атахъу акIвызтI. Йхъвыцща ауи йцIайымкIуата йхIвун, дшзахву кьангьаш гьазгIайымгуазтI, йгIайамакIуаз дйырджьун. Ачвалатшычпара йгвы йгьыквымшвузтI, литература ззыгIаныршуш агIвычIвгIвыс цкьаква шракIву багъьата йазхъайцIун.

«АгIвычIвгIвыс дсчвымыгъхузтынгьи – дсчвымагъдзахитI, дсаргванхузтынгьи – дсаргвандзахитI. Араса квта-хIва йгьсымам, – йхIвахуан йара Микаэль. – НбжьагIв сирыхIарамызтынгьи, ъахIльы дсчвбахIазтынгьи, сакъвыцIшва йгьызбум са ацIабырг. РыцIа-рыцIа садгылра акIвмызтын сгьакъвымцIтI».

Ауаса ЧквтIу Микаэль йцIабырг зымгIвагьи йгьацрымкIуазтI. Йаргьи йгIаншатI ауи апш заманкI – джьгарта дгIвуаркIвузтIхIва ауахьауат агIвгIвчва злаз алитература бзазара хъатакIла даначвгылаз.

Ауи акIызтIхIва Микаэль джьащахъвара злу уыскI данйузтын дамцIасуан, ауагIа йрыхъвуш закI аъазтын йкъару алайцIушын. Ауи апшта, асквш 90-ква рхъаква рагIан ахIаракьатчпагIв ТIыкIва Азамат Трыквшта йбзазауа абазаква рыхъазла йазалху латин хIарыфла йгIву абаза газет агIацIщтра ауыс ауатыкв йангIатайга Микаэль дгвышхвауа ауи йырхъйарныс дажвылтI. Ауи агазет аномерзаджвыкI асквш 1992 апхынхъа йгIацIцIтI: атираж шабгаз ззигаз Трыквшта адиаспора ауи агIаджвыквцIара йазхьшвашвадза тшгIазырчпатI.

Асквш 2007 гIвтомкI йнадзауата «Абаза уысара антология» гIацIцIтI. Ауи адызгалызгьи апхъажва азызгIвызгьи ЧквтIу Микаэль йакIвпI. Апхъажва апны ауи абаза литература аъащала дгIанымхауата йгвы йгIатнацуз щарда йхIватI. Антология агIацIщтра абазаква ргвбайара атшауацIыхра апны гIаншара дута йалтI.

Асквш 2001 агIан йгIандыршашIыцыз акъральыгIва абаза театр алитература хъвы унашва ахъицIарныс ЧквтIу Микаэль дызшIырттI. Ауи зджьакIы йыргIвыз апьесаква дырхьпшуан, йара йхъаталагьи йгIвуан, адуней драматургия аклассикква ргIвыраква атайкIуан, ауатквала абаза театр асцена апны йбзу, йбайу абаза бызшва цкьа гарныс ахъазла щарда йчпатI.

ЙуысакI апны ауысагIв араса йгIвитI:

ЙанакIвызлакIгьи сгвы йатахъын сара,
Сазыгвжважвун йпшдзу арегвлахIара:
ХIажваква рбжьы сыргарныс хъара,
ХIуысарагьи хъазгылныс ахIгIара!

ЧквтIу Микаэль асквш 2014 адуней йхIваджьтI. Ауи йыршIыйара шабгу гвалата йымаз ауагIа рыхъазла хIагIарата йалтI.