Москва апсыуа диаспора АйгIайри Ахъахвитри рысквш 25 аюбилей йадахIвуата апсыуа культура афестиваль «Апсны» акIвдыршатI.

Москва апсыуа диаспора (МАД) йапхъахауата йакIвдыршатI апсыуа культура афестиваль «Апсны». Ауи апш аъаща йтагылата АйгIайра аюбилей йаквшвауата сентябрь а 30 атшын цIаста йшщаквгылу апшта адиаспора ауагIа ранйара адыргалтI.

Афестиваль Москва аквтабырг, «Пресня къапщы» парк апны йакIвшатI. АуагIахъа гIахIвракви ашвакви ракIвымкIва агвыргъьарамш атшын йгIадырбатI апсыуа тацанадылра ацIасква, «АмцхIварта» аъащата йызтагылу, апсыуа рызкъква рмацIауыща амастер-классква, датшагьи шарда.

Москва апсыуа диаспора рхъада Агрба Беслан йшихIвазла, адгалагIвчва щарда йайкьангьаштI АйгIайра аюбилей шдыртлапIуш ауысла, фестивальта йакIвдыршарныс йщаквдыргылтI.

«Абараса зымгIвалагьи йнардзата Москва апны Апсны афестиваль йапхъахауата йакIвшатI – хвыдаъа, йхътIыта. ЙшгIахIдахIвыз йагIарбагата ауи сасчвата йгIадгылтI уагIа жванзыкьыгIв раъара. Йара ауи пхьадзарадъагьи йубун – йлашараз алактаквала, агвыргъьахъв анакIвшуз асхъан, йаналга амщтахь интернет йгIаталуаз ауагIа ргвгIанаграквала», – йхIватI Агрба.

Идеология щатата агвыргъьахъв йамаз гвынгIвыран, йгIацицIахтI ауи, йалкIгIата асасчва «тшыдхIыргвапхарныс». МАД рхъада йхъвыцраква рыцIа йауацIиххтI: «Ауи ауыс ауагIа разазаъаща йагIвызапI. ЙачIвыйа агIвычIвгIвыс йчпауа датша заджвы тшийыргвапхарныс ахъазла? Ашва йхIвитI, дгIахIвит I, ахабар джьащахъваква йхIвитI, йчIайхIитI, дхIвахIвитI, абзазара, апсабара йгIархъыху архъвыхра джьащахъваква йыцагIвишитI, афильмква ййырбитI – абаратква зымгIва аъан хIара хIфестиваль апынгьи. ЗымгIвагьи хIшыргвапхуш хIащтан, хIынбжьагIвчва бзиракI дхIырбарныс, нбжьагIвчва шIыц хIкIырныс хIтахъын».

Ари агIаншара асуратлента апшра>>    

Афестиваль адгалагIвчва рыуазаджв Агрба Наста йшылхIвазла, йхътIу ахIауа апны афестиваль адгалра хъгалра зламу ари акIвпI: апсыуа кыт апны агвыргъьахъв анакIвшауа йызларчву ахвитра, акьахвра, аджьыкIахбаста хIальаль агьиква араъагьи ауагIа йрылархIвауата йаъазларныс йащтан.

«ЗымгIва йрапхъата афестиваль гIахIцхIырхърагIауата ауагIа йдхIырдырныс хIтахъын Апсны анырхIвара йгIаныцIуа амшын, апальмаква, амандаринква йшырхъазым, араъа апхъанчIви заман йгIашIарышвта йщаквгылу акультура шынкъвыргауа, хъгIата йшмацIауа, шIырпшыра амамкIва апсабара шпшдзу, датшагьи джьащахъвара щарда шаъу», – йгIалылкIгIитI ауи.

Афестиваль агIаншара шIыцква рыцIа йауацIыхта хIрыквгIашIаспI.

Москва «АмцхIварта» апны адзын щымта, йа апсыуа аджьыкIьа шдрыхIазыруа

ЦIаста йшщаквгылызла, щымта апсыуа аквта къала абзазара ъагIаджвыквылуа «АмцхIварта» апхартшахъва апны йгIадыршауа акофе хъагIа, абзазара, аполитика, ашIыцраква агьиква знархару гвыхътIыла йакIвшауа айчважвараква ракIвпI.

Йара ауи йапшу ащымта «АмцхIварта» апны йджвыквылтI агвыргъьахъв мшы анахьани аквта къала апны, Москва апарк «Пресня къапщы» апны: йара ауи акофе хъагIа, дара ауат айчважвара гвапаква, Москва абзазагIвчва рыхъаз сентябрь йцIыхъвахауа атшын йчIащыгIвата амара нурквала йырчвыз амш пха.

Согъвым абзазагIвчва зщцаз акофе йгьи амшын фыгIвква рцынхъвы араъа шIырпшырата йгIаныршахаз «АмцхIварта» апны арыхъгIага зигIва щардаквала йфгIвырчуата ушIауацIа гIазбылуа ачыбджьи къапщ ахIауа нанауахвтI.

Ауи гIазхъшахъыцIыз апсыуа аджьыкIьадза арыхIазыррала амастер-классква ъаджвыквлыз акIвпI.

Апсыуа уагIахъа мацIаура апны рыцIа йхъаду арызкъы Москва апарк апны йдрыхIазыруан. ЙъаухIвагIвацауагьи улымхIа гьзащцум, ауаса рахIагьи йчIащыгIвахпI ауи шдрыхIазыруа араъа уылаквала йубарныс. Афестиваль адгалагIвчва амастер-классква акIвдрышатI апсыуа мацIаура анахьанат афачIв хъадаква ррыхIазырралагьи: айладжь (амамырсали ашвы айдзали йадгалу апсыуа фачIвы – аредакция ррытаразга) йгьи ачашв (цIасла йщаквгылата ашвы мажвадза йтата йдрыдзуа афачIвпкъыгIва – аредакция ррытаразга).

Афестиваль асасчва йрылшатI, ажва аламкIва, апсыуа чагIырква ршIадыршварныс йгьи йырхвгIарныс.

Москва аквта апны «апсыуа тацанадылра» йгьи гIахIврала «Амцабыз» рапхьарасахIатква

Агвыргъьахъв шакIвшузымцара… атаца ъахвтан шкIвокIва лышвата, лыгIвзачва лыцта йазалхта араъа паса йдрыхIазырыз «ачкIвын йыкIьадыгв» дгIатшкIарардатI. Ауи ауаридадала, агIахIвраквала, апсыуа чаражврала йгIалпылтI. Ауасаражв хъашлаква ауапIаква рыкврышвта йшцIасу апшта ауырата йхIвахIвтI.

Афестиваль адгалагIвчва араса йрыхадыргIвазарныс рмурадхатI Москва абзазагIвчва апсыуа тацанадылра ацIасква. Афестиваль асасчва йддырбатI театр шоу квпшыра змаз аргылчIвла апхъанчIви тацанадылра ацIаскви ахабзакви.

Адиаспора рхъада йгIаликIгIатI апшыгIвчва гIальаматра ду шрызрымаз апсыуа тацанадылра ацIасквагьи ауи зхъву ауагIахъа культурагьи.

«Сара Москва абзазагIвчва шIыц-шIыц сыла йгIацIалхтI – ауи ахъазла швабыж сырзыразпI. АуагIа зымгIва шрымагIальаматыз гвыхътIыла йгIадырбун, хвыцгьи дугьи. ЙхIылшатI рымтшаша мыш хIрыпшдзарныс», – йгIаликIгIатI Агрба.

Атацанадылра шакIвшауа ангIадырба амщтахь аршIыйагIвчва асцена йгIаквылтI: агIахIвчва гвып «Амцабыз», «Бжьы» шоу йалакваз ХагбаргIа Тимури Дениси.

Апсыуа гIахIвраквалагьи мастер-класс акIвшатI – ауат гIадырбатI Моисеев Игорь йыхьыз нкъвызгауа ансамбль йрылу Таниа Ахра йгьи «Амцабыз» ансамбль аунашвачпагIв Марыхвба Лаша. ЧIащыгIвара ду рылата швабыж йджьащахъвахатI апсыуа бызшвала апхьарасахIатквагьи.

Асасчва йрылшатI хвы аквырцIарныс Тарба Тенгиз йхъихыз асуратква ргIарбарта «Апсны ащхъаква». Афестиваль йцIыхъвахауа ахъвы апны Лакрба Михаил йгIвыраквала апсыуа режиссёрква йхъырхыз афильм айшысква «7 новеллакI» гIадырбатI йгьи йазалху агвчIагIвчпара футбол хъвмарра акIвдыршатI.

Акъраль аимидж ащаквыргылра йгьи апхъахьыла йчпачIвыта йлырхуа амурадква

Афестиваль адгалагIвчва рыуазаджв, Москва апсыуа диаспора архъйагIв унашвачпагIв Барганджиа Даур йшипхьадзауала, афестиваль дахIврала йакIвшатI, апхъахьыла ауи апш фестиваль ансисквша йакIвдыршаларныс ргвыгъапI цIаста йщаквдыргылта.

Барганджиа йшихIвауала, бзигвыгъа змамызнадзара йджьарщатI афестиваль апны йапшымкIва атыпква щардата йъадгалаз, асасчва ргвы йнадзауата швабыж йъаргвапхаз.

«Афестиваль лкIгIарата йамаз йхътIыта йъакIвшаз акIвпI. ХъатакIла йгIауахвырквын, хIабашталагIвчва лшара рыман Москва апны ари йапшу агвыргъьахъвква радгалра йалалырныс. Датша хъатакIла йгIауахвырквын, Москва абзазагIвчви асасчви тшызлапсырщуш амаль шIыц, аквпшыра шIыц рзадагIгалтI, хIуагIахъа культури хIкъральыгIви аргваныта йрыхахIыргIвазатI. Ари йапшу афестивальква акъральгьи ауи абзазагIвчвагьи римидж щаквнаргылитI», – йгIаликIгIатI ауи.

ЙащтагIайуа афестиваль уалачважварныс пасаркIвапI, лхIвитI Агрба Наста, ауаса ауи аъазлузтын апрограмма шцалакIгьи йхътIызлуштI, ларпшрала йырчвызлуштI, Апсны ардырра, ахаргIвазара знархару агIаншараквала йбайу, асасчва гвапата йзрайгвауа гвыргъьахъвызлуштI.

Агрба Беслан абаргвыраква цIайымкIуата ари апш фестиваль ансисквша йакIвшаларныс шитахъу гIайырбатI.

«Баргвырата йаъу ари акIвпI – амшква рхьшвашвара. СынчIва амш бзийын, йгIахIызшахатI. МагIны амапI ари атшын пхагIвхарныс, жвгIваквдъахарныс, ауи агIан дахIврала йузакIвыршуштI зымгIва. Ауи йгIалцIла апхынла йакIвшарыквын рыцIа йагъьпI. Датша хъатакIла угIапшрыквын, апхын зымгIвагьи гIамдара, ларпшра йджвыквлитI. Ужвыгьи хIазхъвыцуаштI ауыс. ХIара хIхъаталагьи ауи аъара йхIгвапхахын йшцаз йатахIчпарныс гIахIтахъхатI», – йхIватI ауи.

Агрба афестиваль адгалра йацхърагIаз зымгIвагьи дшырзыразу йхIватI.

«ЗымгIвагьи рыхьызква гьсзыхIварым, щардагIвыпI. РыцIа йхъадакву гIашIыспхьадзапI: Барганджиа Даур, Барчан Инна, Агрба Наста, Белькова Галина, Хашба Дмитрий, Хлюстова Наталья, Хагба Руслан, Папба Нара, датшагьи щардагIвы», – йхIватI адиаспора рхъада.

Афестиваль адгалра хымызкI райхIа йакIытI, ауи ркъару аларцIатI уагIа 50-гIв раъара, зтахъырала йацхърагIазгьи рылапхьадзахауата.