АААК VIII Айззараду алачIвара апны Эгьзакь Мусса а-Конгресс ЙхIаракIу асовет даунашвачпагIвта даталырххтI.

Адуней апсуа-абаза конгресс VIII Айззараду йалакву йшщаквдыргылызла АААК ЙхIаракIу асовет даунашвачпагIвта Эгьзакь Мусса дгIанхитI. ЙхIаракIу асовет йалазлуши йаунашвачпагIвызлуши ралхра декабрь а 7-8 руацIа СогIвым апны йакIвшауа Айззараду аделегатква ралачIвара ахъа апны йызлапшыз уыспI. АлачIвара апны ауи акIвымкIвагьи АААК, Репатриацияла Апсны АкъральыгIва комитет йгьи Трыквшта апсуа культура квтаква р-Федерация йрызбжьу ацынхара азазаъащаква швъала йдрыбагъьатI.

Айззараду алачIвара аналагуз ауи уыста йызлапшуаш гIарылархIватI. Алхраква ракIвымкIва ауат йрылан а-Конгресс ЙхIаракIу асовети Аквта рхъвыхра комиссии ротчетква, а-Конгресс а-Устав апсахраква, датшагьи зджьакIы.

ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв йхъвдаквцIара нкъвызгауаркIвауа Эгьзакь Мусса абаза уагIа йрыуата VIII Айззараду йгIадгылыз зымгIва сальам райхтI, айззара ауысква йрылапшра ахъазла аделегатква рпхьадзара шнахъауагьи йхIватI. УацIыхъван ажва АААК архъйагIв секретарь Гьыцба Инар йыйтын, ауи а-Конгресс хвысквша руацIа нхарата йакIвнаршаз йауацIыхта дгIаквчважватI.

«ЙагIвсыз азаман ауацIа АААК ЙхIаракIу асовет адкIылара аунашвахъцIара органква йгьи а-Конгресс анхара агвынзыргIвуа аорганква зымгIва щаквнаргылтI. Асовет жваны йалачIватI – йа йайззауата, йа видеоконференция амальла. А-Конгресс уагIа шIыц гIалажьрала анхара ансимшы йакIвшитI. УахьчIвала АААК йгIалалыз 2500-гIв йрайхIапI. Аштаква рпны а-Конгресс алаща щаквгылтI, ауат йрылакву райззараква адгалан, ашта хъвшараква рсоветква гIандыршатI Апсны Республика, Къарча-Черкес Республика, Къабард-Балкъар Республика Адыгея Республика, Трыкв Республика, Иордан Хашимит ПаштыхIыгIва, Сирия ГIарып Республика, Египет, Германия, Аджария, Нидерланды, Ставрополь шта, Москва, Санкт-Петербург рпынква», – йгIашIипхьадзатI Гьыцба.

Ауи айззара йалакваз ргватра а-Конгресс АААК ашIыпIа хъвшараква гIаныршарала дахIвра амата йшынхаз йазынайырхатI: хвысквша руацIа Апсны акъалакви акыткви рпны хъвшара 54 гIахъыртIытI, Трыквшта акъалакви акыткви рпны – 10.

ЙгIачважвара апны Гьыцба йагIвсыз азаман ауацIа дахIврата йыззынадзаз дрыквгIашIастI. Ауат йрыуапI бызшва щардала йынхауа а-Конгресс ахабарргарта портал гIаныршара, апсуа йгьи абаза бызшваква гIащаквыжьра йгьи тшауацIдрыхрала анаука программа архъйара, ажвлара йгьи социал нархара зму агIаджвыквцIараква: АААКи Трыквшта йаъу апсуа-абаза диаспори йацыта йадыргалуа «Агвы апхара» акция, АдзыгIвбжьа кыт апны апарк гIащаквыргылхра, Уатхара кыт апны Апсны ауагIа р-Абашта айсра йаладзкваз рчвахъабага син ауыхвара ацхърагIара датшагьи проект щарда.

ЙгIайхIватI ауи Covid-19 гIаджвыквылта ашIакIраква анщаквгылаз агIамта а-Конгресс анхара адгалща шаъазгьи.

«АААК анхара шабгаз акъраль абзазагIвчва рзгIвадара ахчара йазынанархатI. Ауи апшта, ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв Эгьзакь Мусса коронавирус апшIагылра апны йатахъхуш амедицина нхагакви ахъахчагакви йхвгIан Апсны йгIадирыгтI. АААК ауагIа рпынква йыгIвначIвазлара анатахъха фачIвыла йгIапсуз арепатриантква ртгIачваква йырцхърагIун. Гуманитар цхърагIара йазыбжаз ауагIа 130-гIв раъара йнадзун», – йгIаликIгIатI Гьыцба. 

Аквта рхъвыхра комиссия анхарала йгIачважваз «Алашара» жвлара адкIылара Черкесск апны йгIаныршу ахъвшара аунашвахъцIагIв Мыква Мурат йгIаликIгIатI хвысквша руацIа АААК акврыдзраква сом мильуан 100 йшайхIахаз. Акомиссия йшырпхьадзазла, Адуней апсуа-абаза конгресс сом мильуан 90 райхIа гIалайцIатI ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв Эгьзакь Мусса, сом 10 мильуанкI гIалайцIатI ЙхIаракIу асовет йалу Агрба Беслан. АААК алазара ахъазла швачIвыта йазыркIкIыз сом зыкь 44 йацпI, Трыквшта йаъу а-Конгресс ашта хъвшара асквшква 2020-2021 руацIа сом зыкь 300 аъара гIаланацIатI. Мыква Мурат йгIаликIгIатI VIII Айззараду адгалра Апсны Республика а-Правительства сом 500000-ла йшгIацхърагIазгьи.

Адокладква рымщтахь АААК ЙхIаракIу асовет шIыц йалазлуш ралхра джвыквырцIатI. А-Конгресс архъйагIв секретарь Гьыцба Инар Апсны апны АААК ашта хъвшара асовет а-Конгресс аппарат йгIартыз акандидатква ртдзахьызква дгIарыпхьатI. Айззара йалакваз акандитатква зымгIва ашвъа йшану апшта шалу ЙхIаракIу асовет йалазларныс ахъазла напIы щтIырхтI. Ауи апшта Апсны ахьыла АААК ЙхIаракIу асовет йалалтI Ашуба Арда, Чрыгъба Вячеслав, Барцыц Марина, Харазиа Вадим, Инджгиа Джьамбул, Къварча Нури, КъЧР ахьыла – Аубакь МухIадин, Мыква Мурат, Къванча Умар, Чагва Армида, КъБР ахьыла – Пшенокъва Владимир, Москва ахьыла – Агрба Беслан, Барцыц Олег, Кобахиа Беслан йгьи Уырчыкъва Мурадин, Европа адкIылара акъральква рахьыла – ХIаджьымба Эркан, Трыквшта ахьыла – АгIвдза Бюлент, Эшба Шамиль, Баркан (Маршан) Камиль, Бгъанба Атилла, Инапщба Мехмет йгьи Гечба Мурат, Аджария ахьыла – Лазба Натали, Сирия ахьыла – Маршан Шараф, Иордания ахьыла – Абаза (Чычба) Мухамад.

Ауи амщтахь АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв далхра атахъын. Ауи аъанатIа зквдырпшуата зыхьыз гIархIваз заджвзаджвыкI йакIвпI – ауи ахъвдаквцIара нкъвызгауа Эгьзакь Мусса. Айззараду йалаз зымгIва ацшIакIта ауи Адуней апсуа-абаза конгресс ЙхIаракIу асовет дахъадата даталырххтI.

АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв адиаспора йауу тшырзынайырхан абаза уагIа адкIылра йгьи апсуакви абазакви йырцIасу акультура ахчара а-Конгресс анхара апны нархара хъадата йшгIанхуш йазйыргвыгъатI.

«Анчва дшвзыразхатI а-Конгресс аунашвахъцIара ъатагIасызхъашвцIахыз ахъаз. ЗнапIы щтIызхыз заджвипхьадза сизыразпI. УахьчIва хIара щатата йхIыму хIапхъала хIабадучва йгIандыршахьан, хIара йхIборчу – ауат руасаражври ркъаруи хIрыквыргIапсзара ахъазла хIашIамсуа хIынхарныс, зымгIвагьи йхIызтлапIу хIуагIахъа рцIасква хIхчарныс, хIгвбайара, хIыбызшва, хвы ззыгIбауа зымгIва апхъала йнахIрыскIьауамцара адуней йрылагIгарныс акIвпI», – йхIватI Эгьзакь Мусса.

Ауи амщтахь ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв адкIылара а-Устав псахраквакI аларцIарныс ажва гIайгтI. Ауи апшта ауи йгIарылайхIватI АААК ЙхIаракIу асовет а-Президиум рыдзх йшауаш – ауи ахъвдаквцIараква АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв йаппарат йнанауахвуаштI.

Ауи апсахра даквчважвауата АААК аппарат аунашвахъцIагIв Таниа Кан йгIаликIгIатI, йшцазла, асквш 2018 – а-Конгресс а-Устав шIыц аннарахв йгIашIарышвта – ЙхIаракIу асовет а-Президиум ахъгалраква ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв йаппарат анхагIвчва рыхъвда йшхъаз. Ужвы йнарахвыз ащаквыргылра ауи аъаща арыбагъьагIвацатI.
Айззара йалаз райхIарагIв ауи апсахра йацыркIтI: 115-гIв йрыуата 111-гIв ауи ахъаз напIы щтIырхтI.

Эгьзакь Мусса апроект шIыцква лыхра, культура нархара зму агIаджвыквцIараква йгIарыцIанакIуа аштаква йрылархIара ахъазла а-Конгресси антахьгьыт адкIыларакви рацынхара ауысгьи гIащтIихтI.

Айззараду алачIвара йалан репатриацияла Апсны Республика АкъральыгIва комитет аунашвачпагIв Харазиа Вадими Трыквшта апны апсуа культура квтаква р-Федерация (Апсуафед) аунашвачпагIв Махариа Мурати. Йщаквгылхьаз азазаъащаква дрыбагъьауата АААК, репатриацияла Апсны Республика АкъральыгIва комитет йгьи Трыквшта апны апсуа культура квтаква р-Федерация ацынхара ауысла апротоколква мачвы рыцIарцIатI.
«Ацынхара рыцIагьи йымчхара, рыцIа йалыргата йаъазара, хIуагIахъа рпахь йгылу ахачIвква рырхъйара асабап рыцIа йалахIырхIара ахъазла репатриацияла Апсны Республика АкъральыгIва комитети Трыквшта апны апсуа культура квтаква р-Федерации хIшрыцынхуш ауысла апротоколква мачвы рыцIахIцIарныс щаквыргылра нахIахвтI», – йгIарылайхIватI Эгьзакь Мусса.

Репатриацияла Апсны Республика АкъральыгIва комитет аунашвачпагIв Харазиа Вадим абаза уагIа йрыуата адуней шабгу апны йбзазауа рацынхара йпхатшу адкIылараква гIаланаркIра магIын ду шаму гIаликIгIатI.

«Адуней апсуа-абаза конгресс асквш 30-ла зымгIвагьи сшвайхIвахIвитI, ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIвгьи агвып шабгугьи адахIвраква рзыстахъпI. ХIацыта хIынхузтын абаза уагIа адкIылра ауыс апны хIдахIвраква рыцIагьи йдууызлуштI», – багъьата йхIватI Харазиа.

Трыквшта апны апсуа культура квтаква р-Федерация аунашвачпагIв Махариа Мурат акьазу анизыгIадза абаза уагIа ркультура гIащаквхара йгьи тшауацIнахра ахъазла адуней шабгу апны адиаспораква рабадырра, ращтаныкъвара тшауацIдрыхра шатахъу гIаликIгIатI.

«СазыразпI АААК нхарата йакIвнаршауа ахъаз. ЙфайдакIгьи аламкIва, закI сызгIацапахуашма-хIва дазымпшуа Эгьзакь Мусса абаза уагIа дырзынхитIта – адиаспора зымгIва рыхьызла «Анчва дузыразхатI» – йасхIвра стахъыпI. ХIанацу хIара щарда хIылшитI», – йхIватI Махариа.

Адуней апсуа-абаза конгресс VIII Айззараду анхара йауата ужвыгьи ауатыкв айчважвараква акIвшуштI. Ауаъа йгIатаргуш ауысква йрыуапI: абаза уагIа ръадаб-намыс цIасква «Апсуара», цри бызшва гIащаквыжьри ардырри ауыс зкву, чIвыныргIа гIадзныргылра йгьи тшауацIдрыхра, уыжвгIанчIви дуней апны апсабара хчарала абаргвыраква.

Адуней апсуа-абаза конгресс айззарадуква хвысквша рпны зны йакIвшалитI. Адуней шабгу йбзазауа абаза уагIа ргIащтийыгIвчва тшазыркIкIитIта адкIылара анхара агIарбараква йрылапшитI, унашвачпагIви ЙхIаракIу асовет йалазлуши алырхитI. Ауи акIвымкIвагьи айззараду апны апхъахьыла анхара апрограмма лырхитI, анхара анархара хъада дрыбагъьитI.

Адуней апсуа-абаза конгресс VIII Айззараду ахабар дыргауата йацынхитI: Апсны акъральыгIва телерадиуакомпания (АГТРК), «Абаза-ТВ» телеканал, Sputnik Апсны хабарргарта агентства.