Аменю
16 Июль 2024
05:48
ТшанцIара

Адуней
апсуа-абаза
конгресс

Адуней апсыуата, абазата йыкву адхIкIылитI

Лента событий ВААК

    5 Июнь 2024
05.06.2024 13:02
СогIвым, Апсны Республика

«Алашара» Дуней адкІылара ауысхагІвчва Бебиа Екатерина йлыцта «Апсны анчва амамыри ажвлара захвари рыхъазла рымгІвайсра» адкІылара ауысхарта йаъан

«Алашара» Дуней адкІылара ауысхагІвчва ажурналист Бебиа Екатерина йлыцта СогІвым къала апны йгІаныршу «Апсны анчва амамыри ажвлара захвари рыхъазла рымгІвайсра» адкІылара ахъвшара ауысхарта йаъан.

Асасчва йгІарпылтІ Апсны ауагІа р-Абашта айсра йаладзыз айсчва ранчва Хашба-Кучубериа Ламара, Кецба-Асландзиа Джульетта йгьи зхъатала йайсыз Гвымба-Агвмаа Аза. Анйара пхата йакІвшатІ. Ауи йалата айсра йгІаквчважвуз агІагвалашвахраква йрыздзыргІвуаз заджвгьи рыладзква гьырзымкІуазтІ. Зхъа щтІазцІаз айсчва ранчва ауат йрыцхІагІаз архъвыхраква рыгІамта йырхътысыз гІархІвахуан. ЙрыквчважватІ зпачва аналадз зхъатала айсра йпшцІалта айгІайра зхъвы алазцІаз апхІвысквагьи.

Ажвлара мгІвайсра йалакву йгІалыркІгІатІ згвы азшІытрала айсра йгІалалыз ачкІвынчва рфыррагьи. Ражваква йрызгІайыз асасчва йырзынадырхауата ауат апсуаква рхъахвитра азабакІра апны айщчвата йгІарыцІагылыз ауагІахъаква зымгІва йшырзыразу рхІватІ.

0