Адуней апсуа-абаза конгресс Пакващ, Река, Баслахв, АкIваскьа, Гвып кытква йрыуу асабиква рыхъазла гвыргъьарамшы адыргалын йакIвдыршатI.

Пакващ, Река, Баслахв, АкIваскьа, Гвып кытква йрыуу асабиква 200-гIв райхIа йнадзауата Адуней апсуа-абаза конгресс йадыргалыз агвыргъьарамш йалан. Ауи июнь а 16 атшын Пакващ кыт апны йакIвшатI, йыззынархазгьи июнь мыз йдыртлапIауа Асабиква рхчара амш акIвын.

РыцIа паса Пакващ кыт абзазагIв Хашба Аркадий АААК тшырзынайырхан йцри кыт абзазагIвчви аргваныта йчIву акытква рбзазагIвчви алата саби гвыргъьарамш рзадыргалырныс дахIватI. Ауи йшихIвазла, Пакващ кыт абзазагIвчва Адуней апсуа-абаза конгресс нхарата йакIвнаршауа ахабар ргIахьатI: сквшбжакI апхъала АААК ауысхагIвчва рызгIайын ауи алащи анхара шакIвшауи йауацIыхта йахадыргIвазатI.

«ХIара а-Конгресс агIаджвыквцIараква гвышхвара дута йхIзалтI. Атара апхьарта апны а-Конгресс асабиква рыхъазла гвыргъьарамш ду шадыргалыз аунашва интернет апны йаныгIба амщтахь АААК тшырзынахIырхатI йара ауи апш гвыргъьахъв хIпынгьи йадыргалырныс. Схъатала саргьи Пакващ кыт абзазагIвчва зымгIва рыхьызлагьи уахьчIва йакIвдыршаз агвыргъьахъв ахъазла а-Конгресс швабыж сырзыразпI», - йхIватI Хашба.

Ауи йшгIацицIахызла, «айсра алгищтара» (асквшква 1992-1993 рагIан йакIвшаз Апсны ауагIа р-Абашта айсра – аредакция ррытаразга) йцри кыт апны «ари апш гвыргъьарамшы йапхъахауата йакIвшатI».

Агвыргъьахъв аналагуз АААК архъйагIв секретарь Гицба Инар ауи йалаз зымгIвагьи Адуней апсуа-абаза конгресс ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв Эгьзакь Мусса йыхьызла драйхIвахIвтI. Ауи йшатайхIвахызла, а-Конгресс рынхара апны гватра ду рызрымапI асабиква: аспортсмен шIакви зталант дуу асабикви йырцхърагIитI, цри бызшва арыпхьара йазынарху акурсква гIахъыртIитI.

«Асабиква агвыргъьарамш рбаныс йгIазгыз акытква рхъадаква Анчва дырзыразхатI, ажва аламкIва хIырзыразпI арат акытква рпны йгIаныршу АААК ашIыпIа хъвшараква йрылугьи ауат рунашвачпагIвчвагьи. ЙхIыцынхауата йгIахIыцIагылуа ахIаракьатчпагIвчвагьи швабыж хIырзыразпI, йалкIгIата, «Премиум» компания аунашвачпагIв Гагулиа Астамур, ахIаракьатчпагIвчва Зантариа Резо, Ардзынба Ручес, Шурдулава Гвдиса, ари агвыргъьахъв йацызкIыз а-Конгресс агIвзачва зымгIвагьи», - йхIватI Гицба дразыта.

Агвыргъьахъв гIаламгаскIва асабиква бзи йырбауа афырква «ртурасы йтагылырныс» рылшатI: аниматоркви амультфильм фырква рфашала йгIвычаз аршIыйагIвчви асаби лактаква аква-грим рыквырцIатI. АчкIвынчва рквтала рыцIа йщардагIвхаз акомикс «АгIвычIвгIвыс-багь» афырква ракIвын. Йаъан Бэтман, Супермен, йбергьльу анахьанат афырква рсуратква йрыхIвузгьи. АхIвссаква рыцIа йхъызхуаз ахIврапшдзаква ракIвын, щардагIвгьи «пони хвыцта» йцаныс гIартахъхатI.

АРИ АГIАНШАРА АВИДЕО АПШРА >>

Зуыртла йдууыз акIьанджьква амультфильм фырква рфашала йгIвычата агвыргъьахъв ъадзакIвшуз асасчва рыла дырпшуан. Асабиква швабыж бзи йырбауа афырква йрыуазакIу атрансформер Бамблби йадзхъагылата сурат рхъырхуан.

Аниматорква асабиква рыхъазла датшагьи джьащахъваракI дрыхIазыртI – асабын швахъ чырпIиква ршоу. Асабиква дара-дара анкъвакъвуан ауырата йагвымцуа йнайуаш рахIа йдудздзу ачырпIи дырчныс йащтата.

Асабиква гIахIвуамцара ргвы йалахIауа асерпантинла йхъвмаруан, йалкIгIата йгIащтIызхуаз апсуа гIахIвра макъымква ракIвын. Агвыргъьарамш йалаз зымгIвагьи йацырхIватI йбергьльу апсуа ашва «Аиааира» (апсуа бызшвала йгIаныцIитI «айгIайра» - аредакция ррытаразга). ЩардагIвы апсуа уысаква йгIарыпхьатI. Ауи амщтахь асабиква апхъанысрала йанкъвакъвтI. Агвыргъьахъв ацIыхъва ауи йалаз зымгIвагьи АААК ахьызла согIата ахъгIараква рыларшатI.

Гиндиа Милана 12 сквша дыртапI, ауи Пакващ кыт дбзазитI. Агвыргъьарамш даналачважвуз апхIвыспачкIвын лпсып гьылзымхъахуазтI джьгарта дызлаз ахъвмарра кьахвква ауи аъара ддрыгIапсан.

«Сара сыла пшытI, щарда схъвмартI. ЙанакIвызлакIгьи йстахъын йызбарныс Скай (йбергьльу асаби мультфильм «Алачыр чIапщаква» йалу афыр – аредакция ррытаразга). Анчва дшвзыразхатI! Сара ари апш гвыргъьахъв ужвыгьи йстахъыпI», - лхIватI апхIвыспачкIвын лгвтара хIыцагIвылшауата.

Милана лкытлагIв Пачулиа Сандро йшихIвазла, йхъыцIуа ажвасквша рпны апхъала ари апш гвыргъьарамшы зынгьи дгьаламызтI.

«Сара зымгIва рацкIыс йсгвапхаз асабын швахъ чырпIиква ракIвпI. Ауи хIанкъвакъвуа хIалахъвмартI. ХIара щарда хIгIахIвытI, апсуа бызшвала ашваква хIхIватI», - йгIацицIахтI ачкIвынхвыц.

Читинава Дамир агвла кыт Баслахв дгIатыцIын йан длыцта дгIайтI. Ауи 11 сквша дыртапI. АчкIвын йыгIвзачва шIыцква ъайымдыруаз йгIалцIла апхъапхъа дпхащун, уадыргIвана дгвышхван зымгIва дрылата дгIахIвуа дджвыквылтI.

«Сара зымгIва рацкIыс йсгвапхаз ашвъабыгъь шоу акIвпI. Араъа Бамблбигьи збатI. Анчва дшвзыразхатI!» - йхIватI Дамир.

Жвасквша зныбжьу Нарманиа Анрик АкIваскьа кыт дгIатыцIын йани йаби дрыцта дгIайтI. Суратла йхърысыз йлакта лашарата, дгвыргъьауа Анрик «насып ду шгIайыдахIвыз» гIахIайхIвтI.

«Анчва дшвзыразхатI зымгIвагьи ари агвыргъьахъв ахъазла. ХIыла швырпшытI», - йхIватI ауи.

Ахъвлапын ацIыхъва июнь мыз ахъа Атара апхьарта апны йшаъаз апшта агвыргъьахъв йалаз зымгIвагьи йрызпшуаз ашвъабыгъь шоу ргвы аздырчIватI.

Июнь мыз агIан адуней шабгу Асабиква ргIахчара адуней мшы дыртлапIитI – ауи сквшщарда зхъыцIуа адуней гвыргъьарамшква йрыуазакIыпI. Ауи акIвыршара ауысла ащаквыргылра асквш 1925 агIан Женева апны асабиква рбзазаща агъьчIвра уысква знархараз Адуней конференция апны йгIаргтI. Ауаса ауи агвыргъьарамш йапхъахауата йдыртлапIарныс анрылша сквшы 25 анагIвс амщтахь – асквш 1950 агIан – акIвпI. УадыргIвана ансисквша йдыртлапIауа йалагатI. Асабиква ргIахчара амш йгьгвыргъьарамшгIвацам, ауи ажвлара йгIаднаргвалашвахитI асабиква насыпла йырчвыта йгIадзынгылырныс, йзапхьарныс, йхъызхуа ауыс тшадыркIылырныс, йандухара зъадаб хIаракIу ан-абата, къральгIвта йщаквгылырныс ахъазла рхвитнагIаква гIахчара шатахъу.