АААК агвчIагIвчпара акция «Агвы апхара» абзазара йаларыжьуата Апсны йгьи Къарча-Черкес рпны гъын чгIвыча комплект 1000 райхIа рыларшатI цхърагIара йазыбжу асабиква.

Барганджиа Саид

Адуней апсуа-абаза конгресс агвчIагIвчпара акция «Агвы апхара» алгауата Къарча-Черкес абаза сабиква агъын чгIвыча комплектква рыларшатI. Акция гIамта-гIамта йшата мызпхьадзара йапынкIылата йакIвшатI, ауи нархарата йаман Апсны йгьи Къарча-Черкес Республика рпны зхъахIара мачIу атгIачваква чгIвыча пхала цхърагIара драйдзара.

АААК чкIвынргIа рсовет аунашвачпагIв Торчуа Леван йшгIаликIгIазла, Апсны апны араса йауацIыхыз агвчIагIвчпара акция йапхъахауата йакIвшатI. Ауи агIарбараквала а-Конгресс ауысхагIвчва гъын куртка, кIвохвта, щапIхъацIа, чгIвыча пха йгьи хъыза рзыршатI Апсны апны саби 973-гIв, Къарча-Черкес абаза сабиква гъын чгIвыча комплект 49 рырттI.

АчгIвыча пхаква рейша атгIачвакви асабикви йрыртуан йгьи агвчIагIвчпара адкIылараква йрыртуанта ауат зайгвыгIвуа абзазагIвчва йрзыршун,

Ауи апшта, гъын чгIвыча комплект 534 рырттI агвчIагIвчпара адкIылара «Киараз» ауат ршвъа йаныз рыхъазла, комплект 54 йгьи комплект 40 – Калдахуара йгьи Согъвым апхьарта-интернатква, комплект 30 – ажвлара адкIылара «Аджьуар къапщы». Апсны амсылманква рыжвлара уысхарта 8 комплекткI рырттI, Согъвым ареабилитация квта – комплект 33, Апсны Республика репатриация ауысла аминистерства – комплект 50. Адуней апсуа-абаза конгресс йагвындыргIвыз ашвъала йыршатI гъын чгIвыча комплект 224.

Датшагьи АААК ЙхIаракIу асовет йалу ХIапIатI Ахмет йгIаджвыквцIарала Трыквшта агвчIагIвчпара йгьи ажвлара адкIылараква, апсыуа-абаза диаспора ауысхагIвчва йыцыркIын Апсны асабиква йырзыршатI щапIхъацIа 1000 райхIа.

Акция «Агвы апхара» Апсны арайонква зымгIва гIацIанакIтI: Согъвым район апны чгIвыча комплект 191 ршатI, Очамчыра район апны – 455, Гудаута район апны – 179, Гагра район апны – 37, Гвыльрыпш район апны – 67 йгьи Ткъварчал район апны – 44.

«Йхъадаз заджвгьи дхIхъмаштылырныс акIвын, ауыс зкву гвынгIвыразара атахъын. Ажвлара адкIыларакви хIари хIаларпата хIынхун, абзазагIвчва рыхьызква зныз хIшвъа щатата йазалтI «Киараз» адкIылара ршвъа, ауаса ауаъа йгIарбаз Очамчыра районгIваца акIвын. ХIара хIуыс Апсны шабгу шгIацIанакIуашыз хIащтан», – йхIвитI Торчуа.

Ауи йшихIвазла, ахьызква зныз ашвъаква акция шакIвшауа ахабар загIаз ашIыпIа бзазагIвчвагьи йаладырхIун: ауат рыгвлачва, рдырчва йрыуата цхърагIара йазыбжу рыхьызква а-Конгресс ауысхагIвчва йгIахIдырдыруан.

«Ансимшгьи телефон йхIызгIасуан. Ашвъаква йырныз ахьызква рпхьадзара йалахIун. Акция ауагIа гIащтIнахын цхърагIара йазыбжу абзазагIвчва рыхьызква гIахIархIвуамцара швабыж ауыс йахъватI», – йхIватI чкIвынргIа рсовет аунашвачпагIв.

Торчуа Леван йшипхьадзауала, ауагIа ауаса ргвы хътIыта, йацацхърагIауа акция йъагIалалыз амагIны швабыж йдупI, ауи ахьыз гIацIабыргхауата абзазагIвчва ргвы апхарагьи рразыра ажва гвапаквагьи рзынадырхатI.

Ауи йгIаликIгIатI акция акIвыршара йшацхърагIаз, рхатI шаларцIаз уагIа щардагIв: ахIаракьатчпагIвчва йгьи АААК ауысхагIвчва.

«Согъвым йазалху автомлыкврхIарта аунашвачпагIв Кур-ипа Саид швабыж дгIахIцхърагIатI. Агъын чгIвыча комплектква мызкIи бжакIи руацIа йъанкъвагIгуз атдзы хвыдаъа йгIахIиттI ахIаракьатчпагIв Квициниа Виктор. Къарча-Черкес ачгIвычаква аныгIгахуаз дгIахIцхърагIатI КIьылдза Беслан».

Торчуа акция зцхърагIарала йакIвшаз щардагIвы рыхьызква йхIватI: Очамчыра апны АААК ашIыпIа совет ахъада Цвижба Даур, Ткъварчал ашIыпIа хъвшара асовет йалакву Горзолиа Дамир йгьи Адлейба Лика, АААК чкIвынргIа рсовет йалакву - Джениа Инна, Лацужба Милана, Агрба Ираклий, апхIвысква рсовет йалакву – Бзаркал ФатIима, Барцыц Астанда, Агрба Гунда, Гумба Аза, Когониа Люда, Амичба Илона.

«АААК апхIвысква рсовет йалакву уахъгьи тшынгьи ауаъа йпшцIан (ачгIвычаква ъалдыргуз апещ апны – аредакция ррытаразга) «Киараз» жвлара ауысхагIвчва Гопиа Камма, Аргун Кадыр, Голандзиа Астанда, Лакоя Кристина, Туйба Алиса йрыцта – ауат ачгIвычаква алырхуан, атараква йыртарцIун, аразмерквала йаквдырпшуан. Ажвала йузымхIвушта уыс ду дырхъйатI. Багъьата йхIва йауаштI абарат агIвычIвгIвыс бзиква рамайчрала акция дахIврала йшакIвшаз», – йгIаликIгIатI ауи.

АгвчIагIвчпара акция «Агвы апхара» адыргалтI АААК, «Алашара» адкIылара йгьи Трыквшта апсыуа культура квтаква рфедерация. Ауи асквш 2018 декабрь йгIашIарышвта асквш 2019 мартI агIандза йакIвшатI.