Июль а 15, Адлейба Борис дангIадри амш йадахIвуата АААК ахабарргарта портал апны ари агIвычIвгIвыс, ауыжвгIанчIви Апсны апхъагылагIв лашара дгIахIгвалашвахитI.

Капба Арифа

Адлейба Борис йквнагадзауата дрылапхьадза йауаштI йлашарадзу Апсны аунашвачпагIвчва. Ауи йагIамкIва абзазара далцIтI, ауаса атурых апны йыщта гIанижьтI. Адлейба а-Республика 11 сквша руацIа унашва ахъицIатI, Тбилиси аунашвачпагIвчва йырпшIагылуата з-Псадгьыл агIальаматраква ззыхчуз йгвыбзыгъадзу дипломатта тшгIайырбатI.

Адлейба Борис Виктор йпа асквш 1931 июль а 15 атшын Согъвым апны дйытI. Ауи йани йаби Отап йгьи Члоу кытква йрыуан, йара Борис Виктор йпа арат ашIыпIаква швабыж бзи йбун, йынцIра шабгу ауат штшауацIырхуаш дащтата йхатI алайцIун. Ажва ахъазла, Члоу кыт апны апхьарта ъагIаншаз збзиру Адлейба Бориси йбергьльу акыт абзазагIв, Апсны ауагIа руысагIв Щынквба Баграти ракIвпI.

«Са стшыгIвызтын агъвра са йснапIыцIазара атахъыпI»

Адлейба апартия ъанатIаква рынкъвгарала йынхара ъаджвыквицIаз Очамчыра район акомитет апны акIвпI, ауаъа апартия комитет йапхъахауа асекретарь йъанатIа дазынадзатI. Сквшы 34 йныбыжьта Согъвым апартия акъала комитет апны йгIвбахауа секретарта далырхтI. Асквш 1971 йгIашIарышвта асквш 1975-дза Адлейба Борис Ткъварчал къала апартия комитет унашва ахъицIатI. Асквш 1978 агIан йбзазари йынхара уыскви рпны ахъыкв днадзатI: Апсны область апартия комитет апны йапхъахауа секретарта далырхтI, датшата йухIвуштызтын Апсны апны йхъаду дкъральыгIва ъанатIанкъвгагIвхатI.

Ауаса Борис Виктор йпа йгьитахъымызтI ари аъанатIа апны Тбилиси йырхIвауагIвацала дынхарныс. ЙъанатIа гIайрысабапуамцара апсуа уагIахъа ргIальаматраква шихчуш дащтан, йхъвдаквцIара анадзарагьи кIара адырбалуашта швхIаусыгIва гьгIанимыршузтI. Авласть чвалатшычпара аламкIва йара йнапIыцIата дгIамгIвайсырныс ахъазла Адлейба шIырпшыра змам адипломат ъазара гIайырбун.

Борис Виктор йпа йхъатала дыздыруаз щардагIвы ауи йхIвауата йызнымкIва йыргIуз абарат ажваква ргвы йгIатахатI: «Са стшыгIвызтын агъвра са йснапIыцIазара атахъыпI».

Апсуа культура ацхърагIара

Тбилиси ахъатала рхвитнагIаква дыгьта йанхъырсуз азаман хьанта агIан апсуаква гвыргIва ду гIарылазцIуз уыс щарда Адлейба Борис Виктор йпа данхъадаз йырхъйарныс йылшатI. Ауи апшта, Адлейба йзаквыршватI апсуаква Согъвым апны тшыцIаргIвырныс рылшауата. Акультура ауысхагIвчва акъала апны бзазарта рыртуа йалагатI, рыцIагьи йхъадаху акультура цхърагIара айдзарныс ахъазла йылшауа зымгIва йчпун.

Адлейба Борис атеатр швабыж бзи йшибуз бергьльын, йхъатала Апсуа драма театр аргылчIвква щарда дырпшуан, арайонква, акытква рбзазагIвчва атеатр йшызгIайлуш дащтата йылшуз зымгIва йчпун. Ауи апсуа театр йымцауа агIвычIвгIвыс апсуа культура пIатIу аквйымцIауата акIвын дшипхьадзуз.

Апсны асуратгIвгIвчвагьи йрылархIвун ауи цхърагIара ду шгIадирайдзауа. Адлейба йунашвала ауат хъахIара рымазларныс ахъазла рсуратква акъральыгIва йшахвгIуз бергьльын. Борис Виктор йпа датшагьи апсуа культура йалацIара дупI Апсны йапхъахуз апрофессионал суратгIвгIвы Чачба-Шервашидзе Александр йхъвади асаба йпсадгьыл йазгIагхра, араъа йыцIацIахра ауысла.

Адлейба данынхуз азаман датшагьи магIны ду змаз гIаншарата йалтI Апсны къральыгIва университет йгьи акъральыгIва телебара ргIахътIра. Ажва гьалам, аратква йазакIу ауагIахъа-гIархвитхра абакIра йагIатгарапI, ауаса Апсны аунашвачпагIв абгата ауатква йрыцйымкIзарквын йгьаквымшвушызтI. Ауи агIан Адлейба Борис хвыцмыцшва уыла йгIацIалуаз ауысква рырхъйаранадзара далан.

Абар ауи апш уыскI Борис йпа Адлейба Астамур йшгIайгвалашвахуа: «Дара ателебара йынхауа йырхIвахуата йызгIатI: асквш 1978 агIан Апсуа телебара ангIахъыртIуаз музыка гIаджвыквцIагата йгIадрысабаптI акыртква йрымгвапхадзуз макъымкI. Ауат амакъым уагIахъара цIоладза амата йырпхьадзан айрышта йапшIагылтI, йпсахра атахъыта рхIватI. Ауаса хIаба ателебара анхагIвчва зымгIва йшаъу апшта йшгIанырыжьуаш райхIвтI акыртква ргвыжвкIра йара йахьыла йацайырпан».

УуагIа ухъа рылухра гьатахъым

Ажва гьалам, Апсны апартия обком йапхъахауа асекретарь датша заджвы йацкIыс йазалхта агалагьи йчвыбаргвын ауагIахъа рхъахвитра азгIашыкъра йацикIырныс. Абар ауи ауысла Бебиа Екатерина лфильм апны акъральыгIва уысхагIв Озган Константин йхIваз ахъвыцраква: «Адлейба Борис Виктор йпа Апсны даунашвачпагIвын СССР аунашвачпагIвчва акъраль ашIыпIаква рпны ауагIахъа-гIархвитхра мгIвайсра ацкIра йанапшIагылаз атлахан». Ауаса ауи йацикIтI асквш 1989 мартI агIан Лыхны айззара рщаквыргылра уысла йрыбагъьан».

Ауи асхъан Лыхны агъвгъвара апны йгIайззаз ауагIа зыкь 36-гIв райхIа СССР акоммунист партия а-Квта Комитет агенерал секретарь йызцауата Лыхны атшазынархара мачвы ацIарцIатI – асквш 1921 йгIашIарышвта асквш 1931 агIандза (ауи азаман Апсны Грузия ССР йаланакIуаз автоном республикан – аредакция ррытаразга) йаъаз Апсны ССР гIащаквдыргылхырныс йазгылата. Апсуа уагIахъа рхъахвитра йшазгылу гIазырбуз ари ашвъа йапхъахауата мачвы ацIазцIаз Адлейба Борис Виктор йпа йакIвпI. Атшазынархара мачвы анацIайцIа амщтахь йъанатIа дшалхъвдахушыз гвынгIвыран: ласыла йапхъахауа асекретарь йтып дахъыцIхра атахъхатI.

«ХIаба йынхара-бзазара атурых апны ари агIаншара магIны ду амапI, хIара (ауи йсабиква – аредакция ррытаразга) ауи хвитнагIа гIахIнатитI хIхъа щтIыхта ауагIа хIрылалырныс. Сшхъвыцуала, ауи бзита йгIайгвынгIвуан ауи асахIат ауагIа йхъа рылих йшамуашыз, ага йъанатIа дшалхъвдахуш йылайхIваргьи, ауаса закIгьи дгьгIашIанамкIытI. Багъьата йхъасцIитI апхъахьыла йырхъйарныс гвыгъара щарда шйымаз, йуагIа дрылата йгвалаз уыс щарда дшрыхамдзаз», – араса йпхьадзитI Адлейба Астамур.

«Ардзынба Апсны ахъазла щарда йзычпуштI»

Адлейба Борис датшагьи закI йылан дзачIв политикызлакIгьи, дзачIв къральыгIва уысхагIвызлакIгьи рыхъазла магIны ду зму: хъарата дпшуан, аполитика ъанатIа нкъвигауата дыззыпсахуаш гIвычIвгIвыс дизыпшгIун. ДгIайаутI – апхьахьа шIа, аоратор гIальамат Ардзынба Владислав Григорий йпа йыквйырпштI.

Ардзынба Владислав Москва йгIатыцIхра, Апсны йгIайхра Адлейба Борис йхъатала далата йакIвшатI. Ауи аунашва джьащахъвата йгIайгвалашвахитI йгIвыра «Адлейба Борис йакIвымзарквын» апны агIвгIвы Ахвба Джума. АгIвыра апны ауи йшихIвауала, зны Борис Виктор йпа ауи йкабинет днашылын дйыхIватI Апсны анаука институт аунашвачпагIв йъанатIа ауысла Ардзынба йкандидатура йацикIырныс. Айчважвара ахъадза апны Ахвба кьангьашрата йылаз гьцIайымкIытI – сквшщарда Москва йтанхаз апхьахьа Апсны дгIайхта аинститут даунашвачпагIвхарныс гIайтахъхушшва йгьйымбузтI. Ауаса йыншушыз ншатI. Абар агIвыра ашIчIвара:

«– Борис Виктор йпа, йшыздыруала, Ардзынба Москва сквшы 20 райхIа дтанхитI. Ауи Апсны абызшви алитератури ринститут анхара дачвыхъарахапIхIва сшвитI.

– Йара ауи акIвпI йкандидатура сзазхъвыцуа. Ауи ныжьхта, хIара Апсны йтабзазауа апсуаква агангьи хIагвынгIвырныс хIчвыбаргвпI. Датшагьи йбзийу – ауи Грузия рунашва дгьацIам. ЙубитI хIапхьахьакви хIкъральыгIва уысхагIвчви щардагIвы акырт уысхагIвчва йырхIвауагIвацала йшынхауа. Йъамудзахыз, аинститут апны йынхара аквымшвузтын йъанатIа нижьхта Москва дацапах, апхъала дыздгылаз ауыс дадгылх йаушатI. <..> Съадзабгу Шеварнадзе йгьйызсыргIвушым апсуаква хIыхъазла йхIваз – хIара акIацIаква рапш хIырпцIра атахъыта. Сшхъвыцуала, Ардзынба Апсны ахъазла йзычпуш щардапI, хIгIальамтраква йхчарныс йылшуштI».

Йазалху хъгалра-пшыртадъа

Адлейба Борис йтгIачва йырдыруан раъащаква щаквкIыта, ахърыкъьара аламкIва йаъазара шатахъыз. Борис Виктор йпа йхъапщыла Лабахуа Людмила лъачIвагIала дайъазагIвын, лхъацIа Апсны аобком йапхъахауа асекретарь йъанатIа ангIайыхъвдаквырцIа амщтахь ауи азаман йынкъвылгуз азгIвадарахчара аминистр йтарагылагIв йъанатIа лара-лара дакъвыцIхтI. Ари атгIачва рпны датшата йгьамуашызтI.

«ХIара анахьанат апсуа тгIачваква закIылагьи хIгьгIарылымхIвузтI, чIыдахъвыла пшыртакIгьи гьхIымамызтI, апхьарта акIвызтынгьи абазар акIвызтынгьи щапIыла хIцун. ХIаба зынгьи йгьйымуазтI кIарала анахьанат тшгIарылхIкIгIарныс, чIыдала закIгьи хIхъа йаквнахIырга гьамуазтI. Пщбата йаквгылу атдзы апны хпещкI йнадзуа афатар хIыгIвнабзазун, ауи ужвы Имам-Шамиль йыхьыз зхъу аурам йыквгылапI, амшын атшпы ахьыла йцIыхъвахитI. Ссабихъа ауаъа йызгатI. Ауи тынхата млыквкIгьи гьхIызгIанимыжьтI, йхIыму зымгIва хIпхдзыла йгIахIынхахтI», – йхIвитI Адлейба Астамур.

АпщыгIв сабичвагьи – апхIа Манана, апачва Геннадий, Тимур, Астамур – раба мачIдзан данырбуз: йзаман шабгу анхара йазалихуан, щажьыта дджвыквылуан, кIьасата дгIайхуан, амтшашаква рагIан тIакIв пасата йунагIва дгIадгылхуан.

Борис Виктор йпа швабыж бзи йбун футбол, дхвыцищтара дасуан, дгвашвхчагIв гIальаматын. Ауи абзибара йпайцIба Астамургьи йща йалалтI, ауыгьи даншIаз йгIашIарышвта футбол дасуан. Зны ауи лшара йыман футболла СССР ашIаква ргвып дрылата адуней чемпионат дцарныс, ауаса… абжьагIвы дгьнаймахвтI, аба ауи ауыс гьынкъвйымцатI. Борис Виктор йпа йычкIвын дицхърагIара атахъыта гьйымпхьадзатI, арасагьи йхIватI: «ауаса йанцазара йгьуквнагамызтI».

Адлейба Астамур йшгIаликIгIауала, раба ауат рыхъазла зынгьи пшырта чIыдахъвы гьгIанимыршузтI. Ауи йгIайгвалашвахитI ращаквтаней Тимур акытмлыкврхIара институт дахIврала дгIалгата рпны дшгIайхыз, ауи йаба нхарта бзикI йызгIайауырныс дшгвыгъуз.

«ЙыздырхитI, Москвала дгIайхын хIипыралтI… ХIаргьи, йара йхъаталагьи, хIангьи – зымгIвагьи хIазпшитI хъвлапны хIаба дангIайхуаш. ЗымгIвагьи хIгвыгъитI: уыжвжвы хIаба дгIайхта Тимур нхара Совмин (а-Республика аминистрква р-Совет – аредакция ррытаразга) апны зджьара далайыргуштIхIва. ДгIазылгаз аинститутгьи шбзийу гвынгIвыран, бзитагьи дапхьатI. Хъвлапны аннадза хIаба дгIайхын дицIгIатI: «Йшпаъу, угIалгама? ЙбзипI. Щымта ухIапчыпква адгалта Члоу уца. Ауаъа йуызпшитI, амеханизмквала йадгалу абригада рпны бригадирта уынхуштI…» ХIара хIрымдзаква хIыцIшвтхуан мачIкI атахъхатI… Абарауаса гIвысквшала Члоу апны бригадирта дынйырхатI, «Москвич-412» машинагьи йзихвгIан».

Адлейба Борис Виктор йпа йагIамкIва абзазара далцIтI, сквшы 59 ракIвын йныбжьыз. Асквш 1990 ноябрь мыз агIан йхынхауата инфаркт йхъысын дгьгIацымхатI. Борис Виктор йпа йынбжьагIвыз Россия апны йбергьльу акардиохирург Бокериа Лео йшихIвазла, ауи дгIахча йауашын. «КIавкIаз йауу дшхъацIу ймыргIващауата ауи дщтIалта амашина данырцIарныс гьйымуытI (йзгIва аъаща апны датшата йгьамуашызтI), ауи йгIалцIла амашина дшаквчIваз йрапхIа дийын йпсып ашIастI, закIыла уызйымхъвахуашта йцатI», – йхIватI Бокериа.

Абараса йгвы ашIастI агIвычIвгIвысагIи ахъацIара дуи нкъвызгуз агIвычIвгIвыс цкьа, ауасаражв лашара, апатриот, хъара йпшуаз акъральыгIва уысхагIв.

УыжвгIанчIви хъвыцщала йгIауахвырквын Адлейба Борис Виктор йпа йынхара уысква рпны ухъа зрыхъынхIвуа аъанатIа дуква дырзынадзата дгIабзазатI, ауаса ауи йзынархата йгьуызгIарысабапуашым ажва «чиновник»: йчпалакIгьи, ъанатIата йынкъвигалакIгьи ауи зымгIва рапхъа йыргылуаз й-Псадгьыли йуагIи ргIальаматраква ракIвын.

АгIалцIыртаква:

  • Апсуа биография ажвар
  • Ахвба Джума. «Адлейба Борис йакIвымзарквын». «Апсны Республика» газет йгIаквшваз агIвыра, асквш 2016 июнь а 05
  • Бебиа Екатериана лтелебара фильм «Ахъачваква йгылата йпситI: Адлейба Борис».