А-Конгресс анхагIвчва Facebook социал сетьла райшата йакIвшуз аэфир апны Апсны а-Парламент апны алхраква шакIвшази а-Конгресс агвып рмурадкви руысла апшыгIвчва разцIгIараква джьауап рырттI.

АмичIба Амра

А-Конгресс анхагIвчва Facebook социал сеть апны райшата эфир акIвдыршан Апсны а-Парламент апны алхраква руысла апшыгIвчва разцIгIараква джьауап рырттI, а-Конгресс агвып апхъахьыла мурадта йрымугьи йрыквчважватI.

АпшыгIвчва разцIгIараква райшата аэфир агIан йгIархIвун, йара ауи апшта ауат рыцIа пасата электрон почтала йгIащтийгьи йауашын. АзцIгIараква джьауап рыртуан а-Парламент дадепутатта йалырхгIвацаз Гьыцба Инар, адепутатра йакандидатыз Хагба Изольда, Реквава Темур, Жьыба Дмитрий йгьи АААК ЙхIаракIу асовет аппарат аунашвачпагIв Таниа Кан. Аэфир акIвлыршун АААК ахабарргарта портал аредактор хъада Лазба Амина.

ЙагIвсыз алхраква ргIарбараква абараса йрыквчважварныс згIалырхыз а-Конгресс агвып рынхара зымгIвагьи йырзыхътIызларныс ртахъыпIта акIвп, йгIалыркIгIатI аэфир йалакваз аджьауапква ажвакIгьи рылхымкIва ауагIа йыргIарныс йадгылуата.

Амодератор зынла ауагIа рыцIа щарда йыззцIгIауа гIалхIватI: «АчIвыйа «Адуней апсуа-абаза конгресс» жвлара адкIылара аполитика йалалырныс йзаквнакIыз?» Ауи джьауап артуата аэфир йалакваз йырхIватI йапшым агIаджвыквцIагIвчва гвыпква кандидатта йгIадыргылыз анхагIвчва кIьыдаква а-Парламент апны алхраква йрылалырныс дара йшгIалырхыз.

АААК апны йынхауа агвып йалакву ареспублика акытипхьадза йаъан ухIва ауаштI, ауат рбзазагIвчва йрачважвун, ргвтыхъкви ргвыгъаракви цIолата йрыларкIтI. Абарауаса йгIаншатI йацасуа агвып йлырхыз, социал нархара зму апрограмма. Ауи уырхъйара ахIатырла ауатыкв зунашва таз Апсны а-Парламент йапшу «хабзалыхрала ащаквыргылраква ъанарахвуа» ауысхартаква рпны хъгалракI уымазарквын цхърагIара мчхушын, йгIалыркIгIатI аэфир йалаз.

АААК ЙхIаракIу асовет аппарат аунашвачпагIв Таниа Кан АААК агвып апарламент алхраква йъарылалыз ахабза хъата кIьыдата даквгIашIастI.

«Ажвлара адкIылара акандидатква гьгIанамыргылтI, а-Конгресс анхагIвчва кандидатта зджьакIы йгIадыргылуан. Ауаса ауагIа ари ауыс хIадкIылара, хIынхара йырпщылата йырбара ахъазла «а-Конгресс агвып»-хIва формат гIалхIхтI. Адуней апсуа-абаза конгресс апны ацынхара йгIарнатыз адырраква рыщатала программа лыхIхтI», – йхIватI Таниа.

Аэфир ъадзакIвшуз депутатта йалырхыз Гьыцба Инари адепутатра йакандидатквази азцIгIара щарда джьауап рырттI: интернет гIазрысабапквауа йырдырра ртахъын алхра кампания дасузлакIгьи лахIварата йгIарыланацIазгьи – АААК агвып йрыуаз зымгIвагьи алхраква йапхъахауата йрылалта акIвпI йшаъу. Йаъан йшIгъвычвыз азцIгIараквагьи, ажва ахъазла: «АлхыгIвчва гIахъшвкъьалуата кIара рышвтуазма?» – «АААК нхауищтара гвчIагIв уыста йхIхаз «хвгIагата» йупхьадзузтын – «щта», – йымшыркъватI а-Конгресс ауысхагIвчва.

Ауат дасузлакIгьи аучасткIаква рпны алхраква ракIвшаща йшапшыз ауысла ргвгIанаграквагьи рхIватI. Хагба Изольда лгвы йасуата йылхIватI йанкъваквъуаз «акандидатква, ауат рхъвыцщаква, рпрограммаква, рылшараква шракIвмыз – зштаб ахъгалраква рыцIа йымчыз шракIвыз; ауи абакIра йгIаланадырхIвуз алхыгIвчва ацIыхъвагIарбара зпщылу дара ражва шакIву абгата йшгIаргвнымгIвуаз».

Ауаса йаъазтIхIва, йалаз йшырхIвазла, ага алхрала ахабза нардзамызтынгьи, псахра алацIачIвта йаъазтынгьи, а-Конгресс ауысхагIвчва йащтагIайуа апарламент алхраквагьи йрылалуаштI.
Аэфир сахIаткIи бжакIи йакIвшатI, ауаса ауи йалаз «рпсып зны ахIа йтарымгаскIва» йалгазшва йырбатI: айчважвара апшыгIвчвагьи джьауап азтквузгьи йрымагIальаматдзан.

Таниа Кан гвы шайтызла, аэфир йапшыз, йаквчважваз, азцIгIарата йгIарщтийыз рпхьадзара ари апш формат шатахъу йаквшахIатпI.

«АзцIгIара джьащахъваква щардан – закI кIылырцауатагьи, цIолатагьи, хъыччахъватагьи. Са сшапшуала, ари йапшу аформатла ажвлара урачважварныс сабапра алапI. АуагIа ауи ргвапхауата йаъазтын апхъахьылагьи йгIахIрысабаплуштI. ХIара йхътIыта хIынхауа, йхIчпауа йхътIыта хIаквчважвауа хIащцатI. Ауи акIвпI ари шIыцта хIызлалыз ауыс – алхра кампания, йара алхра йгIацIанакIуа шабгу – лахIварата, хъвыцрата йгIахIыланацIаз ауагIа йрыцагIвхIшарныс зхIтахъхазгьи. АААК ахабарргарта портал аредактор хъада Лазба Амина эфир райша акIвхIыршарныс ажва гIалгын – хIаргьи хIгвышхвауата ауи йлыцхIкIтI», – йхIватI АААК ЙхIаракIу асовет аппарат аунашвачпагIв.

Гьыцба Инаргьи райшата йакIвшуз аэфир «зынзамыза баргвыта йгIацIцIлуз азцIгIараква» йара ауи асахIат йхътIыта джьауап рыртырныс лшара шгIарнатыз гIаликIгIатI.

«ХIара ари ауыс арыла йгIашIамсырныс хIтахъын. Йалныс ауыпI хIшвапха гIазрысабапта йара араса ауагIа йрачважвуш датшагьи зджьакI гIаншарныс. Алхраква йырпщылу аполитика гIаншараква рымщтахь ауат шакIвшаз ауысла ауагIа ргвгIанаграква йанрыздзыргIвуа мачIызлитI. ХIара йхIтахъын зымгIва аналгара хIшгвыпу йхIзычпаз хIаквчважвахырныс. ЙхIгвапапI азцIгIараквагьи бзита йъахIыквчважвуз акомментарийквагьи ъащардаз. ЙшхIылшуз апшта зымгIвагьи хIырзыхътIын», – йхIватI Гьыцба Инар.

АААК ахабарргарта портал аредактор хъада Лазба Амина йшылхIвахызла аэфир акIвыршара мачIкIгьи дачвырхIун, журналистта дынхауищтарагьи ауи йапхъахауата йылчпун.

«Зынгьи райшата эфир сгьтамылсызтI – йануымцIауа, закIгьи узалымххуа. Йгьи уазыхIазырымкIва. АзцIгIарата йгIадыргылуаш гьудырами щта», – йгIахIгвынлыргIвытI ауи.

Лазба йшылхIвазла, лара лыхъазла магIын ду аман апшыгIвчва рыцIа щардагIвыта аэфир йгIалалырныс. Ауи ахъазла аэфир аналагуш агIамта къвльейта йгIалхра атахъын. ЙшгIацIцIызла, зымгIва йшыртахъыз апш йаквшватI.

«ЙшакIвшаз сазыразпI. Айчважвара йхътIыта, азазхъацIара алубгIауата йцатI. АзцIгIараква щардан, ауагIа азыгIальаматра ду гIадырбатI. Ажва пхакви ахIвахIвракви щардан. Сара сыхъаз магIын ду аман хIшгвыпу аэфир хIгIаталырныс. КIьыда-кIьыдата дасузлакIгьи дгIахIырчважвахьан, араъа зымгIвагьи хIацын», – лгвгIанаграква хIыцагIвылшатI ахабарргарта портал аредактор хъада.

Ауи йшылхIвазла, апшыгIвчва йыртахъыта йаъазтын ари апш эфир апхъахьылагьи йадыргаллуштI.

Адуней апсуа-абаза конгресс анхагIвчва йрыуата пщгIвы – Гьыцба Инар, Хагба Изольда, Реквава Темур йгьи Жьыба Дмитрий асквш 2022 алхраква рагIан йапшым аокругквала АуагIа Райззара – Апсны Республика а-Парламент адепутатра йазабакIуан. МартI а 12 йакIвшаз анапIщтIыхра агIарбараквала йгIвбахуз атур дкIылстI АААК архъйагIв секретарь Гьыцба Инар, йаргьи йгIвбахуз атур апны дайгIайын ддепутатхатI. Апарламент алхраква ргIарбараквала йалырхра атахъыз адепутат 35-гIв йрыуата 33-гIв алырхтI. ГIвокругкI рпны алхраква шIыц-шIыц йакIвшахуаштI. А-Парламент йбыжьбахауа азддара йапхъахауа алачIвара апрель а 12 йакIвдыршарныс йаквдырпшитI.