АААК, Апсуафед йгьи Кавфед а-Конгресс ауыснкъвгагIвчва Трыкв Республика йъадзаныз уыста йдырхъйаз йаквчважватI.

Барганджиа Саид

АААК ауыснкъвгагIвчва Трыквшта апны йакIвдыршаз анйараква йрылаз йшырпхьадзауала а-Конгресси дари рацынхара кIара гIанацIгIитI, йлырхыз ащаквыргылракви ахачIвкви ауыс йахъвушта йаъапI.

ЙгIашвгвалахIыршвахпI: АААК аунашвачпагIвчва Трыквшта октябрь а 21 йцан а 25-дза йаъан. Агвып Трыквшта апны йгIаныршу адиаспора адкIылараква рунашвачпагIвчва йрабабатI йгьи йрайкьангьаштI, ажвлара уысхагIвчва йрынйатI, ауи акIвымкIвагьи Анкара, Астомбыль, Сакарйа рпны йапшым ауысква йрылан.

Апсыуа культура квтаква р-Федерация (Апсуафед) аунашвачпагIв Аквысба Атанур йшихIвауала АААК агвып Трыквшта йъадзаныз «анйаракви абадырра шIыцкви рщардан».

«Анкара йаъан, акъральыгIва уысхагIвчва йрачважватI, Трыквшта апны уыста йыздынхалра ртахъу рархIвтI, ауат ргвгIанаграква йрыздзыргIвытI», – йхIватI Аквысба.

Ауи Сакарйа ажвларагьи Астомбыль йту апсыуа диаспорагьи асасчва пхата йшырпылыз гIаликIгIатI.

«ХIара Трыквшта апны апсыуа-абаза диаспора адхIкIылра атахъыпI. Мурад хъадата йхIыму хIуагIахъа рыбызшва, рцIасква, рхабзаква гIахчара акIвпI. Ауи йхIызтлапIу амурад ахIатырла хIара Эгьзакь Мусса АААК даунашвачпагIвта даналырхуаз хIйыцIагылтI, хIара ауи йызхъахIцIитI. ХIынхарнысгьи хIхIазырпI», – араса далгатI йажва Апсуафед ахъада.

Трыквшта йбзазауа, АААК ЙхIаракIу асовет йалу ХIапIатI АхIмад адуней шабгула абаза уагIахъа йгIарыланакIуа зымгIва ужвы йабадырырныс йгьи йацынхарныс амаль шрыму гIаликIгIатI. Ауи апш лшара гIарнатитI сынчIва сентябрь мыз агIан бызшва щардала зынхара джвыквызцIаз АААК ахабарргарта портал. «ХIара дзачIвызлакIгьи ауаъа тшгIахIырбара атахъыта йспхьадзитI: тшанхIцIапI, хIгвгIанаграква хIхIвалапI. Апортал хIъанызлакIгьи хIаднакIылуаштI. ХIпсадгьыл апны жвлара-культура магIны зму уыста йыншауа йанакIвызлакIгьи йыгIдыруаштI», – йхIватI ХIапIатI.

КIавкIаз ауагIахъаква ркультура квтаква р-Федерация (Кавфед) аунашвачпагIв Асланкайа Йашар АААКи дари ранйара йгьи йлырхыз ахачIвква дрыквчважвауата «Кавфед ацзакIыра йазгылата зынгьи йызквгылу ащата йшыквымцIыз», «акъральыгIва уысхартаква йрыланамкIуа адкIыларата» йшынхауаркIвауа гIаликIгIатI.

«Хвду ззыгIбауа Эгьзакь Мусса йапшдзата саргьи багъьата йхъасцIитI: хIара хIацыта аполитика йачвыхъару ащата хIыквгылата йапшым анархараквала хIыжвлара хIырзынхуштI», – дацIачIвагъватI Асланкайа.

Адуней апсуа-абаза конгресс агвып октябрь а 21-25 йгIванхауата Трыкв Республика йаъан. А-Конгресс архъйагIв секретарь Гицба Инар йшихIвауала ауат Трыквшта йанцуз уыс хъадата рыхъвда йыквыз рыцIа пасата йызквчважваз «йызлацуш амгIва» йалыргата йлыхра акIвын. ЙгIванхауата йанца ауат адиаспора адкIылараква ангIалраква рыдырчпалтI, Трыквшта апны АААК нхарата йакIвнаршушла, а-Конгресс ауысхартаква шыргIапсызлушла йрангIалтI.