Аменю
13 Июль 2024
15:12
ТшанцIара

Адуней
апсуа-абаза
конгресс

Адуней апсыуата, абазата йыкву адхIкIылитI

Лента событий ВААК

    11 Август 2022
11.08.2022 15:01
Ачандара, Апсны Республика

АААК ашIыпIа хъвшара гIахъыртIытI Ачандара кыт апны

Ачандара ашIыпIа хъвшара даунашвахъцIагIвхатI Уарчыквба Денис. Ахъвшара ауи йакIвымкIва йалалтI: Царгуш Азамат, Хагба Нарчоу, Аха Родик, Абгаджава Мачагуа, Аха Назим, Аха УархIан, АгIвдза Светлана.

0