ЛакIоба Сария лхъмаштылра ахъвлапын акIвшатI Согъвым аурышв театр апны.

Барганджиа Саид

Йбергьльу апсуа жвлара-политика уыснкъвгагIв, ауагIа ргвы рахIа йгIатахаз Апсны аунашвачпагIвчва йрыуазаджву ЛакIоба Нестор йхъапщылаз ЛакIоба Сария лхъмаштылра хъвлапны акIвшатI Согъвым аурышв театр апны декабрь а 5 агIан.

Асквш 2019 агIан сквшы 80 цIытI зыхьыз дута йгаз ауи апсуа пхIвыс адуней дыквхымищтара, йаргьи ауи акIвын йыззынархаз ахъвлапын-спектакль (ЛакIоба Сария сквш 35-та днайгIвацауата асквш 1939 май а 16 агIан Тбилиси Ортачал тутанакътара ачымазагIвтара апны дпсытI – аредакция ррытаразга).

Аурышв театр актерква апхIвыс шIа ймайрамыз лылахь гIархIватI. АргылчIв йащатахатI архив апны йгIарауыз ашвъаква, Сария данкIыз йлыцтачIвакваз ргIагвалашвахраква, ауи лбзазара йауата йнашхыйаз йгьи рахIа магIны змаз агIаншараква. Аспектакль зыргылыз арежиссер Апсны ауагIа рартист Жорданиа Джамбул йакIвпI. Асценарий йгIвытI абергьльу апсуа турыхдырыгIв йгьи ажвлара-политика уысхагIв ЛакIоба Станислав.

Ауи йшихIвазла, агIвыра арыхIазырра баргвын, ага ауаса йаъазтынгьи ауи сквшщарда ЛакIоба Сария лбзазара мгIва ййырдыруан, йаргьи «ауи гIайыхъватI аргылчIв пкъыта йазалыз агIаншара хъадакви аларышвракви гIайауырныс».

«Ауыс шхIылшаз зхIвуш сара гьсакIвымзапI, ауаса апшыгIвчва рчпащаквала йгIауахвырквын зымгIва бзита йакIвшазшва йаъапI. Согъвым ауи азаман аъаща йхIзытаргылтI. ЙгIауауырныс баргву ашвъаква, асуратква гIахIырбатI. Ауатгьи магIны зму аъаща гIандыршатI. Сария заджвгьи йлапшымыз дпхIвысын. Заджвгьи йгьизымчхIузтI ауи йылхътырхуаз, ауаса лара дызквгылаз дгьыквымцIтI», – йхIвитI ЛакIоба.

ЛакIоба Сария лыхьызла ари апш хъвлапны адгалра гIалазгаз дрыуазаджвыпI ЛакIоба Нестор йтурых-хъмаштылра музей адиректор Малиа Людмила. Ауи аурышв театр актерква разыра ажва щарда рзылхIватI, ахъвлапын угвы йнадзауата, пхата йшакIвшазгьи гIалылкIгIатI.

«ХIара йхIтахъыпI ацIабырг гIащаквгылхырныс, Сария лыхьызгьи ауагIа йырхъмаштылныс. ХIара йхIтахъыпI ауи чвахъабага син лыздыргылырныс, ауи уагIахъа уысхата ауагIа ргвылагьи рпсылагьи йацыркIуата дара-дара йырчпарныс», – лгвтыхъ хIыцагIвылшатI амузей аунашвачпагIв.

Аспектакль апны ЛакIоба Сария лтурасыла аурышв театр актриса Ломиа Милана дгIахъвмартI.

«Сара ЛакIоба Сария лтурасы гIасырбата гьсзыхIвушым, – йылрытамамтI актриса. – Сара ауи лбзазара йауата шIчIвара хвыцкI гIащаквсыргылхырныс акIвын сызщтаз. АргылчIв айхIарала абзазара йгIахъыху йалакIу аквчважваран. Швабыж йбаргвын ауи тшазурыхIазырныс».

АргылчIв ъагIадырбуз апещ уагIала йырчвызтIхIва ауаъа цIутIкI гьымгузтI. АпшыгIвчва – ауат райхIарагIв ЛакIоба Сария лбзазара атурых бзита йахагIвазан – йашIамсуа ауи лфырра джьарщун.

«ЗакIгьи гьсзыхIвум. АлахIвараква сгьнырмыжьстI. Ужвы ацIх шабгу сгьзычвхуашым. Ауи закIыта… ЙачIвытагьи дгIвычIвгIвыс дууызйа!» – ллахIвараква гьылзыкIуам аргылчIв йапшыз Марчан Саманта.

Атеатр абидоль апны ашвъахчартаква рпны йгIарауыз ЛакIоба Сария лцрикви ларгванкви дрыцта дызну асуратквала йалаз агIарбарта адыргалтI, йара ауаъа уырпшы йауашын хъацIара ду злаз ауи апхIвыс лбзазара шмайрамыз йаквшахIатхауа ашвъаква.

«ГIвысквша руацIа йлысуа, кIара лхътырхуа дрыман – дгьырзымрыхъватI. ЛхъацIа дгьбзахмызтI, уацIыхъвангьи ауи дгьлымтйытI. Лылаква йшырбуз лпагьи дырбкъун, ауаса лхъацIа ауагIа драгъата гьырзылымхIватI. Ауатква уанрызхъвыцра ухъвырбышква гIалагылитI. Сыладзква хъагылата сапшуан», – лхIвитI Агрба Миранда.

Аспектакль сахIаткI аъара йнайтI йаргьи, ажва гьалам, йайшысыз, ауаса йалачпаз ЛакIоба Сария лбзазара абгата йгьгIанамырбатI. АпшыгIвчва ауи лбагъьари лхъацIари джьарщауа, ауи абархIвуамцара ласы йгьалымцIхтI.

ЛакIоба Сария 16 сквша дыртата апсуа политик ду, Апсны а-Совнарком унашва ахъызцIуз, Апсны АССР Аквта рхъйагIв комитет йаунашвачпагIвыз ЛакIоба Нестор дипхIвысхатI. ЛхъацIа данырщы амщтахь ларгьи дыркIын щарда лхътырхтI: лхъацIа асоветква йырпшIагылаз нхара акIвигашауата, «ауагIа драгъата» лдырхIвушын. Ауаса апхIвыс шIа багъьара ду гIалырбан ауи гьырзылмыутI. Ауи сквш 34 дыртата асквш 1939 агIан Тбилиси атутанакътара ачымазагIвтара апны дпсытI.