1666

Иахьа иаартума? Уаҵәы иаартхома? Аԥсшьарамшқәа рзы иаартума? Асааҭ шаҟа рзы иаартхои? Асааҭ шаҟа рзы иаркхои?

Иахьа иаартума?
Уаҵәы иаартхома?
Аԥсшьарамшқәа рзы иаартума?
Асааҭ шаҟа рзы иаартхои?
Асааҭ шаҟа рзы иаркхои?