https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/vopros-vvedeniya-predmeta-apsuara-v-shkolnuyu-programmu-obsudili-v-sukhume-1040388033.html